GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
A. Seçmeli - 6 (Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi)/OÖÖ406
Dersin Adı: A. Seçmeli - 6 (Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Süreğen çocuk hastalıkları ve özelliklerini açıklar.
Hasta çocukların ihtiyaçlarını bilir.
Hastalık ve hastaneye yatmanın çocuk ve aile üzerindeki etkilerini açıklar.
Hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşimi bilir.
Çocuk ve ailelere teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlanma süreçlerinde rehberlik edebilir.
Çocukların hastane ortamına alışmasına yönelik etkinlikler planlar ve uygular.
Hastanede yatan çocukların gelişimine yönelik etkinlikler planlar ve uygular.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Süreğen çocuk hastalıkları ve özellikleri
2. Hafta  Hastanede yatan çocukların gelişim özellikleri ve değerlendirilmesi
3. Hafta  Hastane, personel ve kliniklerin hasta çocuklar açısından değerlendirilmesi
4. Hafta  Hastane yatan çocukların ihtiyaçlarının ve karşılaştıkları sorunların belirlenmesi
5. Hafta  Hastalık ve hastaneye yatmanın çocuk ve aile üzerindeki etkileri
6. Hafta   Çocuğun hastalık teşhis süreci
7. Hafta  Çocuğun hastaneye yatması ve tedaviye hazırlanması
8. Hafta  Çocuğu ameliyata hazırlama ve ameliyat sonrası ihtiyaçlar
9. Hafta  Vize Sınavı
10. Hafta  Ölümcül hastalığı olan çocuklar
11. Hafta  Hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim
12. Hafta  Hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planları
13. Hafta  Hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planları
14. Hafta  Hastane okulları
15. Hafta  Genel değerlendirme ve tartışma
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
5
1
5
 Sunu hazırlama
5
1
5
 Sunum
5
1
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
99
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (-)