GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
A. Seçmeli - 5 (Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi)/OÖÖ409
Dersin Adı: A. Seçmeli - 5 (Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler risk altındaki çocuk gruplarını sıralar.
Öğrenciler sokak çocuklarının özelliklerini ve eğilimlerini tarif ve tasnif eder.
Öğrenciler çalışan çocukların özelliklerini ve eğilimlerini açıklar.
Öğrenciler boşanmış aile çocuklarının özelliklerini ve eğilimlerini açıklar.
Öğrenciler tek ebeveynli çocukların özelliklerini ve eğilimlerini açıklar.
Öğrenciler korunmaya muhtaç çocukların özelliklerini ve eğilimlerini açıklar.
Öğrenciler suçlu çocukların özelliklerini ve eğilimlerini açıklar.
Öğrenciler sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı çocukların özellikleri ve eğilimlerini açıklar.
Bu çocukların topluma kazandırılmasındaki destek mekanizmalarını tanır.
Bu gruplarla çalışan STK'ların neler olduğunu araştırır ve yürütülen çalışmaları eleştirir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Tanışma ve derse giriş
2. Hafta  Risk altındaki çocuk grupları
3. Hafta  Çalışan çocuklar
4. Hafta  Sokak çocukları
5. Hafta  Boşanmış aile çocukları
6. Hafta  Tek ebeveynli çocuklar
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Korunmaya muhtaç çocuklar
9. Hafta  Suça karışan çocuklar
10. Hafta  İhmal ve istismara uğrayan çocuklar
11. Hafta  Gelişimsel açıdan risk altındaki çocuklar
12. Hafta  Sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı çocukların özellikleri ve eğitimleri
13. Hafta  Bu çocukların eğitimlerindeki kritik unsurlar, alınabilecek önlemler
14. Hafta  Risk altındaki çocukların eğitimine yönelik Türkiye’de ve diğer ülkelerde uygulanan projeler.
15. Hafta  Final
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
1
6
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
6
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
2
7
14
 Sunum
1
4
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
10
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Ümit DENİZ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/umitdeniz/academic)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (umitdeniz@gazi.edu.tr)