GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
A. Seçmeli - 4 ( Aile Eğitimi ve Katılımı)/OÖÖ308
Dersin Adı: A. Seçmeli - 4 ( Aile Eğitimi ve Katılımı)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Aile eğitiminin önemini, gerekliliğini ve amacını kavrar.
Türkiye'de ve Dünyada uygulanan aileye yönelik programları tanır.
Aile eğitim çalışmaları planlar ve uygular.
Okul öncesi Eğitim Programlarında aile katılım çalışmalarının önemini ve amacını bilir.
Okul öncesi Eğitim Programlarında aile katılım çalışmaları planlar ve uygular.
Okul-aile işbirliğinin önemini açıklar. Okul-aile işbirliğinde dikkat edilmesi gereken noktaları bilir.
Okul aile işbirliğinde okul (öğretmen, yönetici, diğer personel) ve ailenin rolünü açıklar.
Ailenin erken çocukluk eğitim programlarına katılımının önemini ve gerekliliğini açıklar.
Aile katılım çalışmalarını bilir. Aile katılım çalışmaları planlar ve uygular. Anne babaların ihtiyaçlarına göre aile eğitim programları planlar ve uy
Farklı özellikteki ailelerle (din, dıl, ırk, sosyo ekonomik vb) çalışma konusunda gerekli değerlendirmeleri yapar ve uygular.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Aile eğitiminin önemi ve gerekliliği
2. Hafta  Okul aile işbirliğinin önemi ve gerekliliği
3. Hafta  Okul aile işbirliğinde dikkat edilmesi gereken noktalar
4. Hafta  Okul aile işbirliğinde ailenin rolü
5. Hafta  Okul aile işbirliğinde okulun (öğretmen, yönetici, diğer personel) rolü
6. Hafta  Eğitim programlarına aile katılımının önemi ve gerekliliği
7. Hafta  Ailenin eğitim programlarına katılımının yararları ve engelleri
8. Hafta  Günümüzde değişen babalık rolü ve baba katılımının önemi
9. Hafta  Erken çocuklukta aile katılım çalışmaları
10. Hafta  Erken çocuklukta aile katılım çalışmaları
11. Hafta  Farklı yaklaşımlarda aile katılım çalışmalarının yeri (Head Start, Montessori, Waldorf, Yapılandırmacı yaklaşım)
12. Hafta  Farklı yaklaşımlarda aile katılım çalışmalarının yeri (Açık Eğitim, Bank Street, Reggio Emilia)
13. Hafta  Okul aile işbirliği ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında yapılan çalışmaların incelenmesi ve tartışılması
14. Hafta  Erken çocukluk eğitim programlarına anne baba katılımı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında yapılan çalışmaların incelenmesi ve tartışılması
15. Hafta  Değerlendirme
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
1
5
5
 Sunu hazırlama
1
6
6
 Sunum
1
7
7
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
96
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Ümit DENİZ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/umitdeniz/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (sea_edu2003@yahoo.com)