GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
A. Seçmeli -2 (Erken Çocuklukta Ritim, Dans ve Orff Eğitimi)/OÖÖ208
Dersin Adı: A. Seçmeli -2 (Erken Çocuklukta Ritim, Dans ve Orff Eğitimi)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler müziğe ilişkin temel kavramları bilir ve açıklar.
Öğrenciler müziğe ilişkin temel kavramların gelişim alanları ile ilişkisini hakkında farkındalığa sahip olur.
Öğrenciler Orff yaklaşımı ile çalma, söyleme, dinleme etkinliklerini bilir ve uygular.
Öğrenciler okul öncesi eğitim programına uygun müzik etkinlikleri planlar ve uygular.
Öğrenciler Okul öncesi eğitim programına uygun müzik etkinliklerini değerlendirme konusunda bilgiye sahiptir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Müziğe ilişkin temel kavramlardan ritimsel algının gelişimi, ses, tempo gelişimi
2. Hafta  Müziğe ilişkin temel kavramların gelişim alanları ile ilişkisi
3. Hafta  Eğitim ortamı düzenleme
4. Hafta  Ritim-ses-tempo ve dans çalışmaları
5. Hafta  Yaratıcı hareket ve dans, müzikli öykü
6. Hafta  Orff yaklaşımı ile çalma, söyleme, dinleme
7. Hafta  Orff yaklaşımı ile dans-hareket, kendini ifade etme, kendi müziğini oluşturma
8. Hafta  Orff aletlerini kullanabilme
9. Hafta  Ara Sınav 1
10. Hafta  Okul öncesi eğitim programına uygun müzik etkinlikleri uygulama
11. Hafta  Okul öncesi eğitim programına uygun müzik etkinlikleri uygulama
12. Hafta  Okul öncesi eğitim programına uygun müzik etkinliklerini değerlendirme
13. Hafta  Tartışma, Araştırma ve Sunum
14. Hafta  Tartışma, Araştırma ve Sunum
15. Hafta  Tartışma, Araştırma ve Sunum
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
60
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
1
3
 Materyal tasarlama, uygulama
2
5
10
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
3
5
15
 Sunum
5
3
15
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
91
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğr. Üyesi Mümin TUFAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/mumintufan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (mumintufan@gazi.edu.tr)