GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
A. Seçmeli -1 ( Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi)/OÖÖ209
Dersin Adı: A. Seçmeli -1 ( Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitim politikalarını belirleyen temel unsurları bilir ve söyler.
Okul öncesi eğitimin tanımını, ilkelerini, önemini ve yararlarını söyler.
Dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitim politikalarını açıklar.
Dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitim politikalarına ilişkin benzerlik ve farklılıkları bilir ve söyler.
Dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitim kurum türleri, eğitim ortamları ve öğretmen yetiştirme stillerini bilir ve açıklar.
Okul öncesi eğitimde ailenin yasal, sosyal ve kültürel sorumluluklarını inceler.
Ülkelerin eğitime ve özellikle okul öncesi eğitime ayırdıkları finansal payı bilir ve bu bağlamda değerlendirmeler yapar.
Farklı ülkelerdeki okul öncesi eğitimin durumunu dikkate alarak Türkiye’de ileriye dönük olarak yapılması gerekenlerle ilgili değerlendirme yapar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Okul öncesi ve erken çocukluk kavramı
2. Hafta  Türkiye’de okul öncesi eğitim
3. Hafta  Dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitim politikaları
4. Hafta  Farklı ülkelerde okul öncesi eğitimin durumunu ortaya koymak üzere dikkate alınması gereken ölçütler
5. Hafta  Finlandiya’da okul öncesi eğitim
6. Hafta  Küba’da okul öncesi eğitim
7. Hafta  İsveç’te okul öncesi eğitim
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Farklı ülkelerde okul öncesi eğitimin durumu
10. Hafta  Farklı ülkelerde okul öncesi eğitimin durumu
11. Hafta  Farklı ülkelerde okul öncesi eğitimin durumu
12. Hafta  Farklı ülkelerde okul öncesi eğitimin durumu
13. Hafta  Farklı ülkelerde okul öncesi eğitimin durumu
14. Hafta  Dünyada okul öncesi eğitimin durumuna ilişkin genel değerlendirme
15. Hafta  Türkiye’de ileriye dönük olarak okul öncesi eğitimle ilgili yapılması gereken şeylere ilişkin değerlendirme
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
0
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
6
1
6
 Sunu hazırlama
5
1
5
 Sunum
5
1
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. H. Elif DAĞLIOĞLU)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/daglioglu/bio )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (edaglioglu1@gmail.com)