GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Sanat ve Estetik/GKS113
Dersin Adı: Sanat ve Estetik
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
1. Sanat, estetik ve bunlara ilişkin terim ve kavramları tanır.
2. Sanat ve estetiğin tarihî gelişiminin temel niteliklerini tanır.
3. Sanat, estetik medeniyet ve ahlak kavramlarının etkileşimini açıklar.
4. Türk ve dünya sanatının günümüzdeki temel özelliklerini açıklar.
5. Sanat ve estetiğin temel kuram ve yaklaşımlarını tanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  1. Hafta: Sanat ve estetiğin temel kavramları
2. Hafta  2. Hafta: Sanat, yaratıcılık, sanat eseri arasındaki ilişkiler
3. Hafta  3. Hafta: Sanat felsefesi ve estetik
4. Hafta  4. Hafta: Sanat ve estetik kuramları (I)
5. Hafta  5. Hafta: Sanat ve estetik kuramları (II)
6. Hafta  6. Hafta: Sanat tarihi, modernlik öncesi, modern ve post-modern dönemlerde sanatın gelişimi
7. Hafta  7. Hafta: Sanat ve toplumsal bağlam, sanat ve gündelik hayat ilişkisi
8. Hafta  8. Hafta: Ara sınav
9. Hafta  9. Hafta: Türk-İslam sanatı-estetiği ve sanat eserleri
10. Hafta  10. Hafta: Toplumsal değişme sürecinde sanat ve zanaatçının konumu; Türkiye’de sanatın gelişimi.
11. Hafta  11. Hafta: Günümüzde sanat anlayışları (I)
12. Hafta  12. Hafta: Günümüzde sanat anlayışları (II)
13. Hafta  13. Hafta: Medeniyet inşası ve sanat arasındaki etkileşim
14. Hafta  14. Hafta: Sanat, estetik ve ahlak ilişkisi
15. Hafta  15. Hafta: Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
2
26
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Mustafa KURT )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (kurtm@gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (kurtm@gazi.edu.tr)