GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-II (RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ)/OÖE314A
Dersin Adı: SEÇMELİ-II (RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Doç. Dr. Gülümser Gültekin Akduman
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/gulumser
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   gulumser@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler risk altındaki çocuk gruplarını sıralar.
Öğrenciler sokak çocuklarının özelliklerini ve eğilimlerini tarif ve tasnif eder.
Öğrenciler çalışan çocukların özelliklerini ve eğilimlerini açıklar.
Öğrenciler boşanmış aile çocuklarının özelliklerini ve eğilimlerini açıklar.
Öğrenciler suçlu çocukların özelliklerini ve eğilimlerini açıklar.
Öğrenciler sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı çocukların özellikleri ve eğilimlerini açıklar.
Öğrenciler tek ebeveynli çocukların özelliklerini ve eğilimlerini açıklar.
Öğrenciler korunmaya muhtaç çocukların özelliklerini ve eğilimlerini açıklar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma ve derse giriş
2. Hafta  Risk altındaki çocuk grupları
3. Hafta  Çalışan çocuklar
4. Hafta  Sokak çocukları
5. Hafta  Boşanmış aile çocukları
6. Hafta  Tek ebeveynli çocuklar
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Korunmaya muhtaç çocuklar
9. Hafta  Suça karışan çocuklar
10. Hafta  İhmal ve istismara uğrayan çocuklar
11. Hafta  Gelişimselaçıdan risk altındaki çocuklar
12. Hafta  Sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı çocukların özellikleri ve eğitimleri
13. Hafta  Bu çocuklarıneğitimlerindeki kritik unsurlar, alınabilecek önlemler
14. Hafta  Risk altındaki çocukların eğitimine yönelikTürkiye’de ve diğer ülkelerde uygulanan projeler.
15. Hafta  Final
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Akarslan, M. 1998. Çocuk Hakları ve Çocuk Hakları Mevzuatı. Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. Akyüz, E. 2000. Ulusal ve uluslararası hukukta çocuğun haklarının ve güvenliğinin korunması. Milli Eğitim Yayınevi, Ankara. Aral, N. 1997. Fiziksel istismar ve çocuk. Tekışık Yayıncılık, Ankara. Artuç, M., Gedikli, C. 2006. Yeni içtihatlarla TCK - CMK - CGİK ve Çocuk Koruma Kanunu ile getirilen yenilikler (Yeni Ceza Adalet Sistemi). Kartal Yayınevi, Ankara. Balo, Y.S. 2003. Çocuk Ceza Hukuku. İlksan Matbaası, Ankara. Balo, Y. S. 2005. Uluslararası ilkeler ışığında Çocuk Koruma Kanunu ve uygulaması. Seçkin Yayıncılık, Ankara. Baran, G. 1999. Korunmaya muhtaç çocuk ve benlik kavramı. Yaysan Matbaacılık, Ankara. Franklin, B. 1986. Çocuk Hakları. Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Gander, M. J. , Gardiner, H. W. 1993. Çocuk ve ergen gelişimi. (Çev. Dönmez, A., Çelen, A. ve Onur,B.). İmge Kitabevi, Ankara. • Öztürk, M.(2007) Anne Baba ve Eğitimciler İçin Çocuk Psikiyatrisi. Uçurtma Yayınları, İstanbu
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
6
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
6
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
1
4
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
10
20
 Diğer
2
2
4
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
112
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X