GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-II (MESLEKİ YABANCI DİL)/OÖE116G
Dersin Adı: SEÇMELİ-II (MESLEKİ YABANCI DİL)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe ve İngil
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Aysel Tüfekci Akcan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/atufekci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  atufekci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İngilizce dil bilgisi ve telaffuzu konusunda bilgi. Kelime bilgisi. Mesleki olarak temel dil becerileri (okuma, yazma, dinleme, konuşma). Öğrencilere
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma
2. Hafta  Metinlerle uygulamalı kelime bilgisi ve temel dil becerileri sağlanması
3. Hafta  Metinlerle uygulamalı kelime bilgisi ve temel dil becerileri sağlanması
4. Hafta  Metinlerle uygulamalı kelime bilgisi ve temel dil becerileri sağlanması
5. Hafta  Metinlerle uygulamalı kelime bilgisi ve temel dil becerileri sağlanması
6. Hafta  Metinlerle uygulamalı kelime bilgisi ve temel dil becerileri sağlanması
7. Hafta  Ara Sınav Haftası
8. Hafta  Metinlerle uygulamalı kelime bilgisi ve temel dil becerileri sağlanması
9. Hafta  Metinlerle uygulamalı kelime bilgisi ve temel dil becerileri sağlanması
10. Hafta  Metinlerle uygulamalı kelime bilgisi ve temel dil becerileri sağlanması
11. Hafta  Metinlerle uygulamalı kelime bilgisi ve temel dil becerileri sağlanması
12. Hafta  Metinlerle uygulamalı kelime bilgisi ve temel dil becerileri sağlanması
13. Hafta  Metinlerle uygulamalı kelime bilgisi ve temel dil becerileri sağlanması
14. Hafta  Metinlerle uygulamalı kelime bilgisi ve temel dil becerileri sağlanması
15. Hafta  Dersin tamamlanması ve değerlendirme
16. Hafta  Final Haftası
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Ders materyali öğretim elemanı tarafından hazırlanmaktadır
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
4
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
4
24
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
90
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X