GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-I(ÇEVRE EĞİTİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)/OÖE115G
Dersin Adı: SEÇMELİ-I(ÇEVRE EĞİTİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Ebru ERSAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/eersay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  eersay@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çevreyi ve sürdürülebilirliği tanımlayabilir
Ekosistemi anlar
Çevrenin sürdürülebilirliğine yönelik uluslararası anlaşmaları bilir
Çevrenin sürdürülebilirliğine yönelik gönüllü kuruluşları bilir
Çevreyle ilgili temel problemleri anlar
Çevrenin sürdürülebilirliği için yapılması gerekenleri tartışabilir
Okul öncesinde çevre eğitimi örneklerinin farkındadır


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders planının incelenmesi
2. Hafta  Çevre bilimiyle ilgili başlıca terimler ve kavramlar
3. Hafta  Çevre bilimiyle ilgili başlıca terimler ve kavramlar
4. Hafta  Okul öncesinde çevre eğitim uygulama örnekleri Beyin fırtınası; Görsel İşitsel Sunular
5. Hafta  Okul öncesinde çevre eğitim uygulama örnekleri 1.ci ödev için rehberlik görüşmeleri ve hazırlıklar
6. Hafta  Okul öncesinde çevre eğitim uygulama örnekleri 1.ci ödev için rehberlik görüşmeleri ve hazırlıklar
7. Hafta  Madde döngüsü
8. Hafta  Karasal ekosistemler
9. Hafta  Arasınav haftası
10. Hafta  Sucul ekosistemler
11. Hafta  Yabani türler ve biyoçeşitlilik Gıda üretimi ve dağıtımı
12. Hafta  Su kirliliği Toprak kirliliği
13. Hafta  Yenilenemeyen enerji kaynakları Yenilenebilir enerji kaynakları
14. Hafta  Nufüs artışı ve kentleşme problemleri Doğal tehlikelerden kaynaklanan çevre sorunları
15. Hafta  Çevre Bilinci ve Sürdürülebilirlik
16. Hafta  Dönem değerlendirmesi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Bozkurt, O. (Ed) (2008). Çevre Eğitimi. Ankara: PEGEM Gülay, H. & Önder, A. (2011). Sürdürülebilir Gelişim için Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi. Ankara: NOBEL Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş., & Yılmaz, M. (2008). Çevre Bilimi ve Eğitimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık Wright, R.T. (2005). Environmental Science (9th Ed.). NJ: Pearson Education, Inc.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Tartışma, İnceleme, Anlatma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
100
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
3
15
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
1
3
3
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X