GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ V (ÇOCUK HUKUKU)/OÖ412A
Dersin Adı: SEÇMELİ V (ÇOCUK HUKUKU)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Gülümser Gültekin Akduman
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/gulumser
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gulumser@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çocukluk ve çocukluk kavramını bilme
Çocuk hakları ve güvenliği kavramının tanımını, önemini, konusunu, özelliklerini ve kaynaklarını bilme
Çocuk haklarının hukuk sistemindeki yerini, çocuk haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası sözleşmeleri bilme
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ nin içeriğini ve Türkiye’deki uygulamaları bilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Çocukluk ve Çocukluk Kavramı
2. Hafta  Çocuk Hakları ve Güvenliği’ nin Tanımı, Önemi, Konusu, Özellikleri ve Kaynakları
3. Hafta  Hukukta Çocuk Kavramı, Çocuk Haklarının Hukuk Sistemindeki Yeri
4. Hafta  Çocuk Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler
5. Hafta  Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
6. Hafta  Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
7. Hafta  Vize Sınavı
8. Hafta  Korunmaya Muhtaç Çocuklar, Çocuk İhmali ve İstismarı, Çocuk Suçluluğu, Çocuk İşçiliği ve Çocuk Hakları
9. Hafta  Türkiye’de Çocuk Hakları ve Güvenliğinin Değerlendirilmesi
10. Hafta  Türkiye’de Çocuklara Yönelik Örgütlenmeler
11. Hafta  Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hükümlerinin ve çocuk hakları ile ilgili olarak BM’e sunulan Türkiye ulusal raporunun irdelenm
12. Hafta  Çocuk Koruma Kanunu’ nun Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi
13. Hafta  Türk Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunu’ nun Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi
14. Hafta  Avrupa Birliği sürecinde Türkiye’de çocuk hakları ve güvenliği
15. Hafta  Final
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Akarslan, M. 1998. Çocuk Hakları ve Çocuk Hakları Mevzuatı. Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. Akyüz, E. 2000. Ulusal ve uluslararası hukukta çocuğun haklarının ve güvenliğinin korunması. Milli Eğitim Yayınevi, Ankara. Aral, N. 1997. Fiziksel istismar ve çocuk. Tekışık Yayıncılık, Ankara. Artuç, M., Gedikli, C. 2006. Yeni içtihatlarla TCK - CMK - CGİK ve Çocuk Koruma Kanunu ile getirilen yenilikler (Yeni Ceza Adalet Sistemi). Kartal Yayınevi, Ankara. Balo, Y.S. 2003. Çocuk Ceza Hukuku. İlksan Matbaası, Ankara. Balo, Y. S. 2005. Uluslararası ilkeler ışığında Çocuk Koruma Kanunu ve uygulaması. Seçkin Yayıncılık, Ankara. Baran, G. 1999. Korunmaya muhtaç çocuk ve benlik kavramı. Yaysan Matbaacılık, Ankara. Franklin, B. 1986. Çocuk Hakları. Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Gander, M. J. , Gardiner, H. W. 1993. Çocuk ve ergen gelişimi. (Çev. Dönmez, A., Çelen, A. ve Onur,B.). İmge Kitabevi, Ankara. Gökçe, B. 1990. Çocuk kişiliğinin gelişiminde aile, okul ve dış
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
6
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
3
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
4
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
10
20
 Diğer
1
7
7
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
115
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X