GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-V (OKUL ÖNCESİNDE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ)/OÖ410A
Dersin Adı: SEÇMELİ-V (OKUL ÖNCESİNDE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Ayşe ATALAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/gulhang
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gulhang@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Eğitim teknolojileri kavramını öğrenebilme
Bilgisayar destekli eğitimin çocuklar için faydalarını ve zararlarını öğrenebilme
Bilgisayar destekli eğitimde eğitimcinin rolünü öğrenebilme
Bilgisayar destekli eğitimin öğrenmeye etkisini öğrenebilme
okulöncesi bilgisayar destekli eğitim programları ve niteliklerini kavrayabilme ve örneklendirebilme
Okuma-yazma ve matematikte bilgisayar destekli eğitimin kullanımını kavrayabilme ve örneklendirebilme -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  yoktur
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Eğitim teknolojileri
2. Hafta  Bilgisayar destekli eğitimin çocuklar için faydaları ve zararları
3. Hafta  Bilgisayar destekli eğitimde eğitimcinin rolü
4. Hafta  Program hazırlama
5. Hafta  Bilgisayar destekli eğitimin öğrenmeye etkisi
6. Hafta  İnternette çocuk sitelerinin incelenmesi
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Okulöncesi bilgisayar destekli eğitim programları ve nitelikleri
9. Hafta  Okulöncesi eğitim için kavramlarla ilgili Program hazırlama
10. Hafta  Okuma-yazma ve matematikte bilgisayar destekli eğitimin kullanımı
11. Hafta  Özel eğitimde bilgisayarın kullanımı
12. Hafta  Çocuk cd’lerinin incelenmesi
13. Hafta  Çocuk cd’lerinin incelenmesi
14. Hafta  Çocuk cd’lerinin incelenmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Prof. Dr. Meziyyet ARI, Doç. Dr. Pınar BAYHAN. Okulöncesi Dönemde bilgisayar destekli eğitim. Epsilon 1999İstanbul.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  anlatım, soru cevap
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
12
2
24
 Okuma Faaliyetleri
12
1
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
1
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
4
12
 Sunu hazırlama
3
4
12
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
116
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X