GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Öğretmenlik Uygulaması-1/OÖÖ401
Dersin Adı: Öğretmenlik Uygulaması-1
Dersin Kredisi: 5 Ders AKTS : 12
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Okul öncesi çocuklarının gelişimlerine uygun özel öğretim yöntem ve tekniklerini içeren aylık plan, günlük akış ve etkinlik planları hazırlar.
Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulama için eğitim materyalleri hazırlar.
Okul öncesi çocuklarına uygun aylık plan, günlük akış ve etkinlik planlarını uygun özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak uygular.
Öğrenme sürecini ve çocukların gelişimlerini değerlendirir.
Okul Öncesi Programına uygun öğrenme ortamlarını düzenler.
Okul Öncesi Programına uygun planlama ve uygulamalarına yönelik yansıtma yapar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin içeriğinin tanıtılması, ders ile ilgili beklentiler.
2. Hafta  Aylık plan, günlük akış ve etkinlik planlarının hazırlanması ve gözlem
3. Hafta  Aylık plan, günlük akış ve etkinlik planlarının hazırlanması ve gözlem.
4. Hafta  Günlük akış ve etkinliklerin hazırlanması, belirlenen kurumlarda uygulama yapılması.
5. Hafta  Günlük akış ve etkinliklerin hazırlanması, uygulama yapılması, değerlendirilmesi.
6. Hafta  Günlük akış ve etkinliklerin hazırlanması, uygulama yapılması, değerlendirilmesi.
7. Hafta  Günlük akış ve etkinliklerin hazırlanması, uygulama yapılması, değerlendirilmesi.
8. Hafta  Vize Sınavı
9. Hafta  Günlük akış ve etkinliklerin hazırlanması, uygulama yapılması, değerlendirilmesi.
10. Hafta  Günlük akış ve etkinliklerin hazırlanması, uygulama yapılması, değerlendirilmesi.
11. Hafta  Günlük akış ve etkinliklerin hazırlanması, uygulama yapılması, değerlendirilmesi.
12. Hafta  Günlük akış ve etkinliklerin hazırlanması, uygulama yapılması, değerlendirilmesi.
13. Hafta  Günlük akış ve etkinliklerin hazırlanması, uygulama yapılması, değerlendirilmesi.
14. Hafta  Günlük akış ve etkinliklerin hazırlanması, uygulama yapılması, değerlendirilmesi.
15. Hafta  Genel Değerlendirme
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
60
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
6
84
 Okuma Faaliyetleri
2
4
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
2
24
 Materyal tasarlama, uygulama
13
8
104
 Rapor hazırlama
2
10
20
 Sunu hazırlama
1
6
6
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
290
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
11.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
12
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( www.gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (-)