GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Erken Çocuklukta Fen Eğitimi/OÖÖ201
Dersin Adı: Erken Çocuklukta Fen Eğitimi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Okul öncesi dönemde bilimsel düşünceyi geliştirmenin önemini kavrar.
Bilimsel süreç becerilerinin önemini açıklar.
Çocuklarda bilimsel süreç becerilerini geliştirme yollarını açıklar.
Okul öncesinde fen eğitiminin önemini açıklar.
Okul öncesinde fen konularını kullanarak etkinlik hazırlama becerisini kazanır.
Farklı yöntem ve teknikleri kullanarak fen etkinliği planlar ve uygular.
Fen etkinliklerini planlarken bilimsel süreç becerilerini kullanır.
Fen etkinliklerini uygular.
Fen etkinliklerini uygular.
Fen etkinliklerini değerlendirme becerisini kazanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim ve sahada uygulama şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Beyin Gelişimi ve Bilimsel süreç becerileri
2. Hafta  Okul Öncesinde Fen Eğitimi Amacı, önemi ve yararları
3. Hafta   Fen Ve Doğa Köşesi/ Fen Eğitimi İçerik Konuları
4. Hafta  Okul Öncesinde Fen Ve Doğa Etkinliklerinin Kapsamı
5. Hafta  Okul Öncesinde Fen Etkinliklerini Planlama- Uygulama ve Değerlendirme -Okul Öncesinde Fen Eğitiminde Öğretmenin Rolü
6. Hafta  Okul Öncesi Fen Eğitiminde Öğretmenin Kullanabileceği Yöntem Ve Teknikler
7. Hafta  Okul Öncesi Fen Eğitiminde Ailenin Rolü
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Fen etkinliklerinin planlanması ve değerlendirilmesi
10. Hafta  Fen etkinliklerinin planlanması ve değerlendirilmesi
11. Hafta  Planlanan fen etkinliklerinin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanması
12. Hafta  Planlanan fen etkinliklerinin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanması
13. Hafta  Uygulanan Fen etkinliklerinin sınıf içinde sunularak değerlendirilmesi
14. Hafta  Uygulanan Fen etkinliklerinin sınıf içinde sunularak değerlendirilmesi
15. Hafta  Uygulanan Fen etkinliklerinin sınıf içinde sunularak değerlendirilmesi
16. Hafta  Final Sınavı.
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
0
 Uygulama
2
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
6
3
18
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
5
3
15
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
149
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Saide ÖZBEY)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/sozbey)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (saideozbey@gmail.com)