GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi/OÖÖ203
Dersin Adı: Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Matematiksel düşünme becerilerinin gelişim sürecini açıklar.
Matematik eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikleri sıralar.
Matematik kavramları ve becerilerinin gelişiminde öğretmenin rolünü açıklar.
Erken çocukluk döneminde matematik becerilerinin desteklenmesine ilişkin eğitim ortamı planlar.
Matematik becerilerinin gelişimini sağlayacak aktiviteleri söyler ve uygular.
Matematik kavramlarını diğer etkinliklerle bütünleştirerek uygular.
Matematik etkinliklerinde çocukların gelişimine uygun düzenlemeler yapar.
Matematik etkinliklerini değerlendirir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Erken çocukluk döneminde matematik eğitiminin önemi, matematiksel düşünce, matematiğin dili ve ögeleri
2. Hafta  Matematik eğitimine yönelik güncel yaklaşımlar
3. Hafta  Matematik öğretiminde temel ilkeler ve standartlar
4. Hafta  Okul öncesi dönemde matematiksel kavramların gelişimi
5. Hafta  Matematik öğretiminde temel ilkeler, öğretim yöntem ve teknikleri,
6. Hafta  Matematik kavramları ve eğitimi: eşleme, sınıflama (gruplama), karşılaştırma, sıralama
7. Hafta  Sayı kavramı ve işlemler
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Okul öncesi dönem matematik eğitiminde uzay, geometri ve örüntü
10. Hafta  Okul öncesi dönem matematik eğitiminde grafik ve ölçme
11. Hafta  Okul öncesi matematik eğitiminde değerlendirme ve matematiği diğer etkinliklerle bütünleştirme
12. Hafta  Matematik etkinlikleri hazırlama ve uygulama
13. Hafta  Matematik etkinlikleri hazırlama ve uygulama
14. Hafta  Matematik etkinlikleri hazırlama ve uygulama
15. Hafta  Genel değerlendirme ve tartışma
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
8
1
8
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. İlkay Ulutaş , Prof. Dr. Yasemin Aydoğan , Prof. Dr. H.Elif Dağlıoğlu)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ilkayulutas@gmail.com , yaseminaydogan@gazi.edu.tr , edaglioglu1@gmail.com)