GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Çocuk Ruh Sağlığı/OÖÖ304
Dersin Adı: Çocuk Ruh Sağlığı
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Ruh sağlığı ile ilgili temel kavramları açıklar.
Ruh sağlığı ölçütlerini sıralar.
Ruh sağlığına ilişkin temel kuramları açıklar
Ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özelliklerini tanımlar
Çocuk ruh sağlığı yönünden koruyucu etkenleri sıralar.
Aile içindeki özel durumların (boşanma, ebeveynlik durumu, ebeveynin ölümü, travma sonrası durum, şiddet vb.) çocuğun ruh sağlığına etkilerini tartı
Okul öncesi dönemde karşılaşılabilecek bazı gelişimsel durumları açıklar: korku, ayrılık kaygısı, okul korkusu, inatçılık, kıskançlık, çalma, yalan sö
Okul öncesi dönemde karşılaşılabilecek uyum ve davranış bozukluklarını açıklar.
Okul öncesi dönemde ruh sağlığına yönelik gelişmeleri takip eder.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin içeriğinin tanıtılması, genel ders ile ilgili beklentiler.
2. Hafta  Ruh sağlığı ile ilgili temel kavramlar Ruh sağlığı ölçütleri
3. Hafta  Ruh Sağlığının Tarihsel Gelişimi
4. Hafta  Ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özellikleri
5. Hafta  Ruh sağlığına ilişkin temel kuramlar Savunma mekanizmaları
6. Hafta  Aile içindeki özel durumların (boşanma, ölüm, hastalık vb.) çocuğun ruh sağlığına etkileri.
7. Hafta  Çocuk ihmal ve istismarı
8. Hafta  Vize
9. Hafta  Uyum ve davranış bozuklukları: Enüresis, enkopresis, tırnak yeme, mutizm, kekemelik, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, tikler vb.
10. Hafta  Uyum ve davranış bozuklukları: Enüresis, enkopresis, tırnak yeme, mutizm, kekemelik, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, tikler vb.
11. Hafta  Uyum ve davranış bozuklukları: Enüresis, enkopresis, tırnak yeme, mutizm, kekemelik, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, tikler vb.
12. Hafta  Uyum ve davranış bozuklukları: Enüresis, enkopresis, tırnak yeme, mutizm, kekemelik, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, tikler vb.
13. Hafta  Uyum ve davranış bozuklukları: Enüresis, enkopresis, tırnak yeme, mutizm, kekemelik, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, tikler vb.
14. Hafta  Uyum ve davranış bozuklukları: Enüresis, enkopresis, tırnak yeme, mutizm, kekemelik, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, tikler vb.
15. Hafta  Final
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
2
6
12
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
15
1
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( http://websitem.gazi.edu.tr/site/gulumser )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( gulumser@gazi.edu.tr)