GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi/OÖÖ302
Dersin Adı: Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çevreyi ve sürdürülebilirliği tanımlayabilir
Ekosistemi anlar
Çevreyle ilgili temel problemleri anlar
Çevrenin sürdürülebilirliğine yönelik gönüllü kuruluşları ve uluslararası anlaşmaları bilir
Çevrenin sürdürülebilirliği için yapılması gerekenleri tartışabilir
Çocuk merkezli etkinlik hazırlamada önemli noktaları tartışabilir.
Erken çocukluk dönemine uygun çevre etkinlikleri planlayabilir
Erken çocukluk dönemine uygun yapılabilecek çevre etkinliklerinin farkındadır

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin İşleniş Yönteminin Tartışılması, Uygulama İlkeleri, Değerlendirme, Yapılacak Etkinlikler hakkında bilgi verilir
2. Hafta  Çevre bilimiyle ilgili başlıca terimler ve kavramlar; Madde döngüsü
3. Hafta  Karasal ekosistemler; Sucul ekosistemler; Yabani türler ve biyoçeşitlilik
4. Hafta  Su kirliliği; Toprak kirliliği; Nufüs artışı ve kentleşme problemleri
5. Hafta  Yenilenemeyen ve yenilenebilir enerji kaynakları; Doğal tehlikelerden kaynaklanan çevre sorunları
6. Hafta  Çevre Bilinci ve Sürdürülebilirlik
7. Hafta  : Erken çocuklukta çevre eğitimi içeriği
8. Hafta  Erken çocuklukta çevre eğitimi içeriği ve etkinlik örnekleri
9. Hafta  Vize sınavı
10. Hafta  Erken çocuklukta çevre eğitimi içeriği ve etkinlik örnekleri
11. Hafta  Etkinlik planlama ve geri dönüt sağlanması
12. Hafta  Etkinlik planlama ve geri dönüt sağlanması
13. Hafta  Sınıf içi uygulama çalışmaları
14. Hafta  Sınıf içi uygulama çalışmaları
15. Hafta  Genel Değerlendirme
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
1
20
 Projeler
0
0
 Pratik
1
40
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
2
3
6
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
15
1
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Ebru ERSAY)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/eersay)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (eersay@gmail.com)