GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM/OÖÖ104
Dersin Adı: BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bebeklik temel kavramları ve kuramları bilir.
Bebeklik temel bakımını, hastalıklarını ve aşılarını bilir.
0-12 ay bilişsel gelişimi bilir.
0-12 ay sosyal-duygusal gelişimi bilir.
0-12 ay fiziksel gelişimi bilir.
0-12 aylarda bir çocuğun gelişim sürecini izleyerek değerlendirebilir.
13-18 ay bilişsel gelişimi bilir.
13-18 ay sosyal-duygusal gelişimi bilir.
13-18 ay fiziksel gelişimi bilir.
13-18 aylarda bir çocuğun gelişim sürecini izleyerek değerlendirebilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüzyüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Bebeklik gelişimi temel kavramları ve kuramları
2. Hafta  Bebeklik gelişimi temel kuramları
3. Hafta  Bebeklik Temel Bakımı 1
4. Hafta  Bebeklik Temel Bakımı 2
5. Hafta  Bebeklik Dönemi Hastalıkları
6. Hafta  Bebeklik Dönemi Aşıları
7. Hafta  Bebeklik Döneminde Fiziksel Gelişimi
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Bebeklik Döneminde Fiziksel Gelişimi Destekleyici Etkinlikler
10. Hafta  Bebeklik Döneminde Bilişsel ve Dil Gelişimi
11. Hafta  Bebeklik Döneminde Bilişsel ve Dil Gelişimini Destekleyici Etkinlikler
12. Hafta  Bebeklik Döneminde Sosyal-Duygusal Gelişim
13. Hafta  Bebeklik Döneminde Sosyal-Duygusal Gelişimi Destekleyici Etkinlikler
14. Hafta  Bebeğin Gelişim Sürecini İzlemek ve Değerlendirmek
15. Hafta  Bebeğin Gelişim Sürecini İzlemek ve Değerlendirmek
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
2
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
1
10
10
 Sunum
1
10
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
128
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Ümit Deniz , Prof. Dr. Ayşe Belgin Aksoy)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (Prof. Dr. Ayşe Belgin Aksoy - https://websitem.gazi.edu.tr/site/aksoya/bio Prof. Dr. Ümit Deniz - https://websitem.gazi.edu.tr/site/umitdeniz/files)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (Prof. Dr. Ayşe Belgin Aksoy , Email: aksoya@gazi.edu.tr Prof. Dr. Ümit Deniz Email: sea_edu2003@yahoo.com)