GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi/OÖÖ405
Dersin Adı: Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Okula başlama ve uyum sürecinin özelliklerini bilir.
İlkokul eğitimine geçişin önemini açıklar. Çocukların okumaya ilişkin sahip oldukları önkoşul bilgi, beceri ve tutumlarının tümü hakkında bilgi sahib
Erken okuryazarlık sürecinde kullanılan beceriler hakkında bilgi sahibi olur.
Erken okuryazarlık becerilerinin gelişim süreci, bileşenleri, ilgili olduğu alanlar ve bu alanların çocukların gelişim süreçlerine olan etkileri hakkı
Okulöncesi eğitim programında okuma yazmaya hazırlık etkinliklerinin kapsamını bilir.
Okuma yazmaya hazırlık etkinliklerini gruplar.
Okulöncesi eğitim programına uygun okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri hazırlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Okula hazırbulunuşluğun tanımı ve hazırbulunuşluğu etkileyen faktörler
2. Hafta  İlkokula hazırlığın fiziksel, sosyal ve duygusal boyutları
3. Hafta  İlkokula hazırlığın bilişsel, dil ve özbakım becerileri ile ilgili boyutları
4. Hafta  Okula hazırbulunuşluk yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlama
5. Hafta  Okul öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının önemi
6. Hafta  Erken okuryazarlık becerileri ile ilgili temel kavramlar
7. Hafta  Erken okuryazarlık bileşenleri
8. Hafta  Erken okuryazarlık gelişimini etkileyen etmenler
9. Hafta  Vize sınavı
10. Hafta  Erken çocukluk dönemine ilişkin uygun erken okuryazarlık programı planlama.
11. Hafta  Erken çocukluk dönemine ilişkin erken okuryazarlık erken okuryazarlık programı planlaması
12. Hafta  Erken çocukluk dönemine ilişkin erken okuryazarlık programının uygulanması
13. Hafta  Etkileşimli kitap okuma becerileri
14. Hafta  Sınıf içi uygulama çalışmaları
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
2
20
 Projeler
0
0
 Pratik
1
40
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
5
1
5
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Vedat Bayraktar)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/vbayraktar)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (vbayraktar75@gmail.com )