GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları/OÖÖ404
Dersin Adı: Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler Türkiye'de ve dünyadaki erken çocukluk politikalarını tanıma ve bu politikaların uygulamalarını bilir ve açıklar.
Öğrenciler erken çocukluk politikaları bağlamında öğretmen adaylarının mesleki algı ve anlayışlarını kazanırlar.
Öğrenciler erken çocukluk politikaları kapsamındaki konulara ilişkin farkındalık kazanırlar.
Öğrenciler erken çocukluk hizmetlerinin kapsam ve önemini bilir ve açıklar.
Öğrenciler erken çocukluk eğitimi politikası kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası örnekleri bilir ve açıklar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  1. Hafta: Dersin tanıtımı ve kaynaklar hakkında bilgi verilmesi
2. Hafta  2. Hafta: Türkiye'de ve dünyadaki erken çocukluk politikalarını tanıma ve bu politikaların uygulamalarını inceleme;
3. Hafta  3. Hafta: Türkiye'de ve dünyadaki erken çocukluk politikalarını tanıma ve bu politikaların uygulamalarını inceleme;
4. Hafta  4. Hafta: Erken çocukluk politikaları bağlamında öğretmen adaylarının mesleki algı ve anlayışlarını oluşturma;
5. Hafta  5. Hafta: Erken çocukluk politikaları bağlamında öğretmen adaylarının mesleki algı ve anlayışlarını oluşturma;
6. Hafta  6. Hafta: Erken çocukluk politikaları kapsamındaki konulara ilişkin anlayış geliştirme;
7. Hafta  7. Hafta: Erken çocukluk politikaları kapsamındaki konulara ilişkin anlayış geliştirme;
8. Hafta  8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta  9. Hafta: Erken çocukluk hizmetlerinin kapsam ve önemini açıklama;
10. Hafta  10. Hafta: Erken çocukluk hizmetlerinin kapsam ve önemini açıklama;
11. Hafta  11. Hafta: Farklı erken çocukluk programlarının gelişimi, amaçları ve kapsamı ile ilgili karşılaştırmalar yapma;
12. Hafta  12. Hafta: Farklı erken çocukluk programlarının gelişimi, amaçları ve kapsamı ile ilgili karşılaştırmalar yapma;
13. Hafta  13. Hafta: Erken çocukluk eğitimi politikası kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası örnekleri inceleme.
14. Hafta  14. Hafta: Erken çocukluk eğitimi politikası kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası örnekleri inceleme.
15. Hafta  15. Hafta: Final
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
14
14
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
8
2
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğr. Üyesi Mümin Tufan , Dr. Öğretim Üyesi Serap DEMİRİZ , Öğr. Gör. Dr. Figen ŞAHİN )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://dialup-06.gazi.edu.tr/site/mumintufan , https://websitem.gazi.edu.tr/site/demiriz/academic , https://websitem.gazi.edu.tr/site/figensahin)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (tufanmum@hotmail.com , demiriz.serap@gmail.com , fugur.ece@gmail.com)