GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Özel Eğitim ve Kaynaştırma/EB114
Dersin Adı: Özel Eğitim ve Kaynaştırma
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Özel eğitimle ilgili temel kavramları açıklar.
Özel eğitimde tanılama, değerlendirme, yerleştirme süreçlerini açıklar.
Kaynaştırma ve destek eğitim hizmetlerini açıklar.
Ailenin uyum sürecindeki tepkileri ve aile eğitimindeki temel yaklaşımları açıklar.
Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi verir.
İşitme yetersizliği olan öğrencilerin özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi verir.
Görme yetersizliği olan öğrencilerin özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi verir.
OSB tanısı olan öğrencilerin özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi verir.
Bedensel yetersizliği olan öğrencilerin özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi verir.
Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi verir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Özel eğitimle ilgili temel kavramlar, özel eğitimin tarihçesi
2. Hafta  Özel eğitimde tanılama, değerlendirme, yerleştirme
3. Hafta  Kaynaştırma ve destek eğitim hizmetleri
4. Hafta  Aile eğitimi
5. Hafta  Zihin yetersizliği olan çocukların özellikleri ve eğitimleri
6. Hafta   İşitme yetersizliği olan çocukların özellikleri ve eğitimleri
7. Hafta  Görme yetersizliği olan çocukların özellikleri ve eğitimleri
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların özellikleri ve eğitimleri
10. Hafta  Bedensel yetersizliği olan çocukların özellikleri ve eğitimleri
11. Hafta  Öğrenme güçlüğü olan çocukların özellikleri ve eğitimleri
12. Hafta  Duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların özellikleri ve eğitimleri
13. Hafta  Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların özellikleri ve eğitimleri
14. Hafta  Üstün yetenekli olan çocukların özellikleri ve eğitimleri
15. Hafta  Genel değerlendirme
16. Hafta  Genel sınav
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
13
2
26
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
5
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((...))