GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Karakter ve Değer Eğitimi/OÖÖ403
Dersin Adı: Karakter ve Değer Eğitimi
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Karakter gelişimini bilir.
Karakter gelişimini etkileyen faktörleri açıklar.
Değerleri tanımlar ve sınıflar.
Karakter ve değerler eğitimi yöntemlerini açıklar.
Karakter ve değerler eğitimine yönelik etkinlikler planlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Karakter eğitiminin tanımı ve karakter gelişimi teorileri
2. Hafta  Karakter ve değerlerin gelişimini etkileyen faktörler (Aile, Kültür)
3. Hafta  Karakter ve değerlerin gelişimini etkileyen faktörler (Okul), değerlerin kaynakları
4. Hafta  Değerlerin tanımlanması ve sınıflandırılması
5. Hafta  Değerlerin tanımlanması ve sınıflandırılması
6. Hafta  Karakter ve değer eğitimi yaklaşımları
7. Hafta  Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Karakter ve değer eğitiminde yöntem ve teknikler
10. Hafta  Çok kültürlü ortamlarda değerler eğitimi
11. Hafta  Karakter ve değerler eğitiminde öğretmen
12. Hafta  Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları
13. Hafta  Okul Öncesi çocuklar için karakter ve değerler eğitimi planlama
14. Hafta  Okul Öncesi çocuklar için karakter ve değerler eğitimi planlama
15. Hafta  Genel tartışma ve erken çocuklukta karakter ve değerler eğitimi üzerine öneriler
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
1
1
1
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
4
1
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
87
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. İlkay ULUTAŞ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/uilkay/contac)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ilkayulutas@gmail.com)