GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı/OÖÖ306
Dersin Adı: Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çocuk edebiyatının önemini bilir
Çocuk edebiyatının amacı ve işlevini bilir.
Çocuk edebiyatının tarihsel gelişimini bilir
Okul öncesi dönem çocuk edebiyatı çeşitlerini bilir.
Okul öncesi çocuk kitaplarının tanımını açıklar.
Yaş gruplarına göre çocuk kitaplarını sıralar.
Farklı materyaller kullanılarak hikaye anlatma yöntemlerini bilir.
Kitap okuma modelleri ve hikaye sonrası etkinlikleri uygular.
Okul öncesi çocuklarda kitaba ve okumaya karşı ilgi uyandırma yöntemlerini bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin tanıtımı, amacı ve önemi, uygulanışı
2. Hafta  Çocuk edebiyatının önemi, tarihsel gelişimi
3. Hafta  Çocuk edebiyatının, ilkeleri, yararları, çeşitleri, hikaye anlatma materyal tasarımı
4. Hafta  Çocuk edebiyatı çeşitleri, hikaye anlatma materyal tasarımı
5. Hafta  Çocuk edebiyatı çeşitleri, hikaye anlatma materyal tasarımı
6. Hafta  Çocuk kitapları ve özellikleri, hikaye anlatma materyal tasarımı
7. Hafta  Hikaye kitabı eleştirme, hikaye anlatma materyal tasarımı
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Hikaye kitabı eleştirme, hikaye anlatma materyal tasarımı
10. Hafta  Hikaye kitabı eleştirme, hikaye anlatma materyal tasarımı
11. Hafta  Hikaye kitabı eleştirme, hikaye anlatma materyal tasarımı
12. Hafta  Hikaye kitabı eleştirme, hikaye anlatma materyal tasarımı
13. Hafta  Hikaye kitabı eleştirme, hikaye anlatma materyal tasarımı
14. Hafta  Hikaye kitabı eleştirme, hikaye anlatma materyal tasarımı
15. Hafta  Hikaye kitabı eleştirme, hikaye anlatma materyal tasarımı
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
7
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
1
3
 Sunum
4
1
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
10
1
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
10
1
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Öğr. Gör. Gülhan Güven)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/gulhang)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( gulhang@gazi.edu.tr)