GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi/OÖÖ202
Dersin Adı: Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Müziğin çocuğun gelişimindeki yeri ve önemini açıklayabilir. Temel müzik bilgilerini açıklayabilir.
0-6 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerilerini bilir Nefes, ses, çalışmaları yapabilir.
Ritim ve solfej çalışmaları yapabilir. Sesi doğru kullanma ve doğru şarkı söyleme tekniklerini öğrenir.
Şarkı seçimini nasıl yapması gerektiğini bilir. Şarkı öğretim yöntemlerini bilir ve uygular.
Çocuk şarkıları dağarcığı oluşturmayı bilir. Orff çalgılarını tanır ve eşlik çalışmaları yapar.
Okul öncesi çalgı tasarımı yapabilir, tasarlanan çalgıları kullanabilir
Çocukta müzik beğenisinin geliştirilmesi (beğeni eğitimi) konusunda çalışmalar
Yaratıcı Hareket ve Dans Çalışmaları
Müzikli dramatizasyon çalışmaları
Eşlik çalgısı (Blokflüt, Melodika, Org, Gitar vb.) çalar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Müziğin çocuğun gelişimindeki yeri ve önemi. Okul öncesinde müzik eğitiminin önemi
2. Hafta  Temel müzik bilgileri
3. Hafta  Eşlik çalgısı (Blokflüt, Melodika, Org, Gitar vb.)
4. Hafta  Okul öncesi müzik eğitimiyle ilgili farklı yaklaşımlar
5. Hafta  Sesin korunması ve kullanılması
6. Hafta  Nefes ve ses çalışmaları. Sesi doğru kullanma
7. Hafta  Okul öncesi çalgı tasarımı
8. Hafta  VİZE
9. Hafta  Ritim çalışmaları yapar. Solfej çalışmaları yapar
10. Hafta  Çocukta müzik beğenisinin geliştirilmesi (beğeni eğitimi)
11. Hafta  Çocukta müzik beğenisinin geliştirilmesi (beğeni eğitimi)
12. Hafta  Okul öncesi şarkı seçimi ve şarkı öğretim yöntemleri
13. Hafta  Çocuk şarkıları dağarcığı oluşturma
14. Hafta  Müzikli dramatizasyon çalışmaları
15. Hafta  Yaratıcı Hareket ve Dans
16. Hafta   FİNAL
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
60
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
3
36
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
2
26
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
84
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Öğr.Gör. Hülya Kapkıner )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/kapkiner)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (kapkiner@gazi.edu.tr)