GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)/YAD104
Dersin Adı: YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler evleri, sınıfları, okulları vb. ve sahip oldukları eşyaları hakkında konuşabilir ve bunları (buraları) tasvir edebilir, yaşadıkları yerleri
Geçmişte yaşamış oldukları olayları anlatabilirler, ziyaret etmiş oldukları bir şehri tasvir edebilirler.
Basit hikayeleri anlayabilir ve anlatabilirler. Insanları tasvir edebilir ve yapılan tasvirleri anlayabilirler.
Tarihleri ve ayları doğru bir şekilde kullanabilirler.
Sıfatları uygun ve doğru bir şekilde kullanarak kıyafetleri tariff edebilirler.
Hava durumu hakkında konuşabilirler.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Genel Tekrar
2. Hafta  Ders 1-, There is /There are kullanarak evleri hakkında konuşma, , Yer edatları (in, on, next to gibi) - Ders 2- “have go”t kullanarak sahiplik bildir
3. Hafta  Ders 3-“ Have got”, Ev eşyaları ve aletleri tanıma ve tasvir etme Ders 4- Niteleyicilerle (very, quite, really) yaşadığı yeri anlatmak
4. Hafta  Ders 5- Sıfatlar;bir yeri dekore etmek için gerekli eşyalar hakkında konuşma – Ders 6- Resmi olmayan bir emal yazma, cümleleri “and” “but”, “or” gibi
5. Hafta  Ders 7 – Geçmiş olaylar kakkında konuşma. Ders 8- Geçmiş zaman (Düzenli fiiller ve olumlu cümle yapısı)
6. Hafta  Ders 9- Geçmiş zaman (Düzensiz fiiller) Ders 10- Bir şehirdeki mekanlar ve dükkanlar, ziyaert edilmiş bir şehir hakkında konuşma ve yazma
7. Hafta  Ders 11- Geçmiş zaman (Soru ve olumsuz cümle yapısı). Ders 12- Geçmiş zaman; , “because”, “so” ile cümleleri bağlama.
8. Hafta  Vize sınavı
9. Hafta  Ders13- Bir hikayeyi anlama, Artikeller (a, an, the), Ders 14 İnsanları tasvir etmek ve yapılan tasvirleri anlamak
10. Hafta  Ders 15 “ one/ones” zamirleri Lesson 16- Tarihleri ve ayları kullanma
11. Hafta  Ders 17İyelik zamirleri (mine, yours vb.), sıra sayıları ve aylar Ders 18- Şimdiki zaman
12. Hafta  Ders 19- Şimdiki zaman, şu an yapılan aktiviteleri tariff etme Ders 20 Bir resmi anlatma, resim hakkında konuşma
13. Hafta  Ders 21- Sıfatların sümle içindeki yerleri, Ders 22- Kelime:Kıyafetler, Okuma (Sokak Modası)
14. Hafta  Ders 23- Hava durumu hakkında konuşma,; Geniş zaman ve Şimdiki zaman. Ders 24- Geniş zaman ve Şimdiki zaman, Problemleri anlatmak ve bu problemlere
15. Hafta  Ders 25- Kartpostal yazmak, Ders 26- Genel Tekrar
16. Hafta  final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
5
2
10
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
12
1
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
66
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Öğr. Gör. Fatma Esra DOĞAN , Öğr. Gör. Mehmet FİLİZFİDANOĞLU)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( fdogan@gazi.edu.tr)