GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Yabancı Dil I (İngilizce)/YAD103
Dersin Adı: Yabancı Dil I (İngilizce)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler kendilerini tanıtabilir ve kelimeleri kodlayabilirler, sayıları kullanabilir.
Öğrenciler kişisel bilgileri sorup öğrenebilirler, günler ve saatler hakkında konuşabilirler.
Öğrenciler günlük yaşantıları hakkında konuşabilirler, yazabilirler, karşılık verebilirler.
Öğrenciler boş zaman faaliyetleri hakkında soru sorabilirler, konuşabilirler, sevdiği ve sevmediği şeyler hakkında konuşabilirler.
Öğrenciler yiyecek ve içecek siparişi verebilirler, aile bireylerinin ilişkileri hakkında konuşabilirler.
Öğrenciler yetenekler hakkında konuşabilirler, randevu alabilir ve verebilirler, ricada bulunabilirler, mesleklerini yazılı olarak açıklayabilirler.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Ders 1- Alfabe, Rakamlar Ders 2 - Sınıf dili,
2. Hafta  Ders 3 Ülkeler ve uyruklar, Olmak fiili – Ders 4 Aile bireyleri ile ilgili konuşma ve sorulara cevap verme
3. Hafta  Ders 5 - Meslekler- Ders 6 - Olmak Fiili: Olumlu/ olumsuz ifadeler, sorular ve kısa cevap
4. Hafta  Ders 7 –Kişisel bilgilerle form doldurma– Ders 8 Karşılıklı bir konuşmayı başlatma ve bitirme
5. Hafta  Ders 9 - Günlük Hayat: Geniş zaman – Ders 10 - Geniş Zaman: Ben, Sen/Siz, biz zamirleri
6. Hafta  Ders 11- kendi dışındaki insanların günlük rutinleri hakkında konuşma- Ders 12- Geniş zaman O ve onlar zamirleri
7. Hafta  13-Nesneler hakkında konuşma, çoğullar– Ders 14- İşaret zamirleri (Bu, Şu, Bunlar, Şunlar), sıfatlar, renkler
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Ders 15- Tatil aktiviteleri hakkında konuşma Ders 16- Rutin aktiviteler hakkında yazmak ve cümleleri bağlaçlarla birleştirmek (ve, sonra , daha sonra)
10. Hafta  Ders 17- Boş zaman aktiviteleri hakkında okumak ve konuşmak. Ders 18- Sıklık zarfları ve geniş zaman
11. Hafta  Ders 19- Becerileri hakkında konuşma, yapabilme edebime can,/can’t-, spor dalları ve oyunlar Ders 20- Telefonda mesaj almak ve mesaj bırakmak, sayıla
12. Hafta  Ders 21 Sayılabilen ve sayılamayan isimlerde miktar , yiyecekler – Ders 22-Yeme alışkanlıkları ve yaşam biçimi hakkında konuşma, Olumlu, olumsuz ve so
13. Hafta  Ders 23-Restoranda yemek siparişi verme, Ders 24- Nesne zamirleri
14. Hafta  Ders 25- Alışveriş yaparken kullanılan dil ve kalıplar Ders 26- kendini ve başkalarını tanıtma
15. Hafta  Genel Tekrar
16. Hafta  Değerlendirme
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
2
26
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
5
1
5
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
71
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Öğr. Gör. Fatma Esra DOĞAN , Öğr. Gör. Mehmet FİLİZFİDANOĞLU)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (fdogan@gazi.edu.tr)