GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Eğitim Felsefesi/EB104
Dersin Adı: Eğitim Felsefesi
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Eğitim felsefesiyle ilgili kavramları tanımlar.
Felsefe ve eğitim arasındaki dinamik ilişkiyi açıklar.
Klasik eğitim felsefesi yaklaşımlarını (İdealist, realist, spirtualist, natüralist, kültürel ve bireyci) karşılaştırır ve yorumlar.
Eğitimin geleneksel ve güncel sorunlarına analitik ve eleştirel olarak düşünceler önerir.
Eğitim ontolojik, epistemolojik, etik ve politik boyutları bakımından felsefenin uğraş alanlarını değerlendirir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Tanışma, ders içeriği
2. Hafta  Felsefe, Eğitim felsefesi
3. Hafta  Klasik eğitim felsefesi: idealist yaklaşım
4. Hafta  Klasik eğitim felsefesi: realist ve spirtualist yaklaşım
5. Hafta  Klasik eğitim felsefesi: natüralist yaklaşım ve kültürel yaklaşım
6. Hafta  Klasik eğitim felsefesi: pragmatist ve bireyci yaklaşım
7. Hafta  Analitik eğitim felsefesi
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Eleştirel eğitim felsefesi
10. Hafta  Eğitimin ontolojik boyutu
11. Hafta  Eğitimin epistemolojik boyutu
12. Hafta  Eğitimin etik boyutu
13. Hafta  Eğitimin politik boyutu
14. Hafta  Dersin tamamlanması ve değerlendirilmesi
15. Hafta  Dersin tamamlanması ve değerlendirilmesi
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
2
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
5
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
5
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
82
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Ziya DUMAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (ezduman , www.gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ezduman@gmail.com)