GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi 1/TAR103
Dersin Adı: Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi 1
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Türk İnkılabını hazırlayan sebepleri kavrar
I. Dünya Savaşı’nda Türk Devleti’nin durumu kavrar
Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir akımlarını kavrar
Milli Mücadele dönemi olaylarını kavrar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Dersinin Amacı, İnkılap Ve İnkılapla İlgili Kavramlar.
2. Hafta  Türk İnkılabını Hazırlayan Sebepler, Osmanlı’yı Kurtarmaya Yönelik Yenilik Hareketleri
3. Hafta  Osmanlı Devletinin Yıkılışı (Sebepleri)
4. Hafta  : I. Dünya Savaşı (Sebepler), Osmanlı Devleti’ nin Savaşa Girişi, Savaşın Cepheleri
5. Hafta  Osmanlı Devletini Paylaşma Projeleri, Savaşın Sona Ermesi Ve Yapılan Anlaşmalar.
6. Hafta  Milli Mücadele Dönemi, Mütareke Sonrası Ülkenin Durumu, Azınlıkların Faaliyetleri
7. Hafta  Türk Milleti Ve Cemiyetler
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Milli Mücadeleye Hazırlık, Mustafa Kemal’ İn İstanbul’daki Faaliyetleri
10. Hafta  Mustafa Kemal Ve Anadolu’ Da Milli Mücadele, Samsun Ve Havza Faaliyetleri
11. Hafta  Amasya Genelgesi
12. Hafta  Sivas Kongresi Kararları, Amasya Protokolü, Temsil Heyeti, Ankara’ Ya Geliş
13. Hafta  Misakı Milli’nin Kabulü
14. Hafta  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı, Askeri Ve Siyasi Gelişmeler, Bölgesel
15. Hafta  Genel Değerlendirme
16. Hafta  Genel Değerlendirme
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
2
26
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
2
26
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Öğr. Gör. Arif Sarı)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (arif.sari@gazi.edu.tr)