GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM/OÖE302A
Dersin Adı: OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Saide ÖZBEY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http:// www.websitem.gazi.edu.tr/sozbey
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  saideozbey@gmail.com sozbey@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
• Okul öncesi eğitim programının önemini bilir.
• Okul öncesi eğitim programının ilkelerini ve öğelerini bilir
• Okul öncesi eğitim programında günlük planda yer alan etkinlikler hakkında bilgi sahibi olur.
• Çocuk merkezli etkinlik hazırlamada önemli noktaları kavrar.
• Okul öncesi eğitim programında eğitim durumu, günlük eğitim akışı planı ve aylık planın hazırlanmasında deneyim sahibi olur.
• Bağımsız ve bütünleştirilmiş etkinlikler hazırlayabilme becerisini geliştirir.
• Farklı yöntem ve teknikleri kullanarak etkinlik hazırlama becerisini kazanır.
• Okul öncesi eğitim programını değerlendirmede farklı değerlendirme yöntemlerini kullanır.
• Sınıf içi etkinlik planlama çalışmalarına yaratıcı bakış açısı ile değerlendirerek katkıda bulunur.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Okul Öncesi Eğitim Programının Tarihsel Gelişimi Okul Öncesi Eğitim Programının Kuramsal Temellerin Programa yansıyan boyutlarının Tartışılması
2. Hafta  Okul Öncesi Eğitim Programı Hazırlarken Dikkate Alınması Gereken Temel Noktalar. Okul Öncesi Eğitim Programını Oluşturan Faktörler a) Öğretmen b) F
3. Hafta  Günlük Eğitim Akışı Planı  Eğitim Durumları  Eğitim Durumları ve Günlük Eğitim Akışı Planı inceleme Çalışması. d) Değerlendirme
4. Hafta  Okul Öncesi Eğitim Programında Etkinlikler  Güne Başlama Zamanı ve Planlama Çalışması  Öğrenme Merkezlerinde Oyun ve Planlama çalışm
5. Hafta   Okul Öncesi Eğitim Programında Etkinlikler  Türkçe Dil Etkinliği ve Planlama Çalışması  Oyun Etkinliği ve Planlama Çalışması
6. Hafta  Okul Öncesi Eğitim Programında Etkinlikler  Bilim Etkinliği ve Planlama Çalışması  Matematik Etkinliği ve Planlama Çalışması
7. Hafta  Vize sınavı
8. Hafta  Okul Öncesi Eğitim Programında Etkinlikler  Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları ve Planlama Çalışması  Drama ve Planlama Çalışması &
9. Hafta  Planlanan Etkinliklerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanması
10. Hafta  Planlanan Etkinliklerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanması
11. Hafta  Planlanan Etkinliklerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanması
12. Hafta  Program uygulamalarının sunulması ve değerlendirilmesi
13. Hafta  Program uygulamalarının sunulması ve değerlendirilmesi
14. Hafta  Program uygulamalarının sunulması ve değerlendirilmesi
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  • MEB. Okul Öncesi Eğitim Program Kitabı • Kandır, A.&Özbey, S.&İnal.G.(2011).Okul Öncesinde Program/Kuramsal Temeller, Morpa. • Özbey, S.&Alisinanoğlu,F.(2012) Okul Öncesi Eğitim Planlarım ,Pegem Yayınevi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Var
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
40
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
3
4
12
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
4
12
 Sunum
2
8
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
132
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X