GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE METERYAL TASARIMI/OÖE315M
Dersin Adı: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE METERYAL TASARIMI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Öğr. Gör. Ayşe ATALAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  aatalay@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gelişen teknoloji ve araç-gereçleri tanımak, öğretimin gerçekleştirilmesi sırasında bu araç-gereç ve teknolojiden en etkili şekilde yararlanabilir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  ön koşul yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Öğretim teknolojileri ile ilgili kavramlar
2. Hafta  Öğretim teknolojilerinin özellikleri
3. Hafta  Öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı
4. Hafta  Okulun-sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi
5. Hafta  Uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi
6. Hafta   İki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesinde öğretim süreçlerinin geliştirilmesi
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Eğitim yazılımlarının incelenmesi
9. Hafta  Öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi
10. Hafta   İnternet ve uzaktan eğitim
11. Hafta  Görsel tasarım ilkeleri
12. Hafta  Öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar
13. Hafta   Öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar
14. Hafta  Türkiye ve Dünya’da öğretim teknolojilerinin kullanım durumu
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Demirel. Ö., Seferoğlu. S., Yağcı. E., (2005) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegem Yayıncılık, Ankara. - Kaya. Z., (2005),
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, soru yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
3
36
 Haftalık uygulamalı ders saati
12
1
12
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
10
1
10
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
9
1
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
12
1
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
99
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X