GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BEBEKLİK DÖNEMİNDE EĞİTİM/OÖE305A
Dersin Adı: BEBEKLİK DÖNEMİNDE EĞİTİM
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Neslihan AVCI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/navci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  navci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bebeklikte temel gereksinimleri bilir.
Bebeklerin gelişimsel özelliklerini açıklar.
Bebek destek programları ve erken müdahale ile ilgili temel kavramları açıklar.
Bebek destek programlarının temel bileşenlerini ve özelliklerini sıralar.
0-3 yaş eğitim programının temel özelliklerini açıklar.
0-3 yaş eğitim programlarının bileşenlerini tartışır.
0-3 yaş eğitim programlarında öğrenme sürecinin nasıl planlanması gerektiğini açıklar.
Bebek destek programı planlarken dikkat edilmesi gereken temel ilkeleri açıklar.
0-3 yaşta farklı yöntem ve teknikleri nasıl kullanılacağını tartışır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders uygulamalı ve yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin İşleniş Yönteminin Tartışılması, Uygulama İlkeleri, Değerlendirme, Yapılacak Etkinlikler Bebekler ve küçük çocuklara bakışımız: İnançlar-kalıp
2. Hafta  Bebeklerin temel özellik ve gereksinimleri
3. Hafta  Bebeklikte gelişim-kilometretaşları(fiziksel, motor, bilişsel)
4. Hafta  Bebeklikte gelişim-kilometretaşları(Dil, sosyal, duygusal, özbakım)
5. Hafta  Bebek destek programları ve erken müdahale ile ilgili temel kavramlar Bebek destek programlarının temel bileşenleri ve özellikleri Bebek destek prog
6. Hafta  Bebek destek programı planlarken dikkat edilmesi gereken temel ilkeler Örnek planlama
7. Hafta  MEB 0-3 yaş programı: temel özellikleri ve bileşenleri Öğrenme sürecini planlama
8. Hafta  VİZE
9. Hafta  MEB 0-3 yaş programı: Etkinlikler, aile katılımı, beslenme, sağlık ve bakım
10. Hafta  Bebek eğitim programı hazırlama
11. Hafta  Bebek eğitim programı hazırlama
12. Hafta  Bebek eğitim programını uygulama ve değerlendirme
13. Hafta  Bebek eğitim programını uygulama ve değerlendirme
14. Hafta  Bebek eğitim programını uygulama ve değerlendirme
15. Hafta  Genel Değerlendirme
16. Hafta  FİNAL
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  MEB (2013). MEB 0-36 aylık çocuklar için Eğitim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. MEB (2013). MEB 0-36 aylık çocuklar için Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Programı(EBADER). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Avcı, N. (2007). Gelişimde 0-3 yaş:" yaşama merhaba". Morpa Kültür Yayınları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Tartışma, Gözlem, Takım/Grup Çalışması, Uygulama - Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
2
15
 Uygulama
1
15
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
 Materyal tasarlama, uygulama
3
5
15
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
107
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X