GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE DRAMA/OÖE303A
Dersin Adı: OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE DRAMA
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Esra Ömeroğlu,Doç.Dr.Fatma Tezel Şahin,Doç.Dr.İlkay Ulutaş,Yard.Doç.Dr.Gökhan Duman,Öğr.Gör.Ayşe Atalay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.okuloncesi.gazi.edu.tr/oelemanlari.htm
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI omeroglu@gazi.edu.tr, tsahin@gazi.edu.tr -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI omeroglu@gazi.edu.tr, tsahin@gazi.edu.tr omeroglu@gazi.edu.tr, tsahin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Okulöncesi eğitimde dramanın kavramının anlam, özellik ve diğer uygulamalardan farklarını bilir
Okulöncesi eğitiminde dramanın yapı ve uygulama aşamalarını bilir
Okulöncesi eğitiminde dramanın uygulama tekniklerini öğrenir
Okul Öncesi eğitiminde dramanın eğitim ortamını düzenler
Okulöncesi eğitiminde dramanın bilir
Okul öncesi eğitiminde drama etkinlikleri planlar
Okul öncesi eğitiminde drama etkinliklerini uygular


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu dersin teorik kısmı yüz yüze ve uygulama kısmı etkinlik planlama ve uygulama şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Okulöncesinde Dramatik etkinlikler ve Dramanın tanımı
2. Hafta  Dramatik etkinlikler ve okulöncesinde drama ile ilgili kavramlar
3. Hafta  Okulöncesinde dramanın tarihsel gelişimi ve çocuğun gelişimine katkısı
4. Hafta  Taklidi oyun ve hareket çalışmaları
5. Hafta  Taklidi oyun ve hareket çalışmaları etkinlikleri planlama ve uygulama
6. Hafta  Pandomim etkinlikleri
7. Hafta  Pandomim etkinlikleri planlama ve uygulama
8. Hafta  Ara Sınavlar
9. Hafta  Rol oynama ve doğaçlama etkinlikleri
10. Hafta  Rol oynama ve doğaçlama etkinlikleri planlama ve uygulama
11. Hafta  Dramatizasyon ve hikaye tamamlama etkinlikleri
12. Hafta  Dramatizasyon ve hikaye tamamlama etkinlikleri planlama ve uygulama
13. Hafta  Hikayelerden oyunlar oluşturma ve yaratıcı dans etkinlikleri
14. Hafta  Hikayelerden oyunlar oluşturma ve yaratıcı dans etkinlikleri planlama ve uygulama
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Okul Öncesi Eğitimde Drama Teoriden Uygulamaya, Ömeroğlu, E, Ersoy,Ö., Tezel Şahin, F., Kandır,A, ve Turla,A., KÖK Yayınları, 2003. Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya Ed Prof.Dr.Esra Ömeroğlu Eğiten Kitap yayınları 2012
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
3
60
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
12
1
12
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
12
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
0
0
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
108
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X