GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇOCUK EDEBİYATI/OÖE204A
Dersin Adı: ÇOCUK EDEBİYATI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Hatice Bekir
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/shatice
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  shatice@gazi.edu.tr,hsimsekbekir@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çocuk edebiyatı ve gelişimsel kuramları açıklar.
Çocuk edebiyatının amacı ve işlevini bilir.
Çocuk edebiyatının dününü ve bugününü karşılaştırır.
Okul öncesi çocuk kitaplarının tanımını açıklar.
Yaş gruplarına göre çocuk kitaplarını sıralar.
Farklı materyaller kullanılarak öykü anlatma yöntemlerini bilir.
Kitap okuma modelleri ve öykü sonrası etkinlikleri uygular.
Okul öncesi çocuklarda kitaba ve okumaya karşı ilgi uyandırma yöntemlerini bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yoktur.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin tanıtımı, amacı ve önemi
2. Hafta  Çocuk ve edebiyat
3. Hafta  Çocuk edebiyatının amacı ve işlevi
4. Hafta  Çocuk edebiyatının tarihçesi
5. Hafta  Okul öncesi çocuk kitaplarının tanımı
6. Hafta  Yaş gruplarına göre çocuk kitapları
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Yaş gruplarına göre çocuk kitapları
9. Hafta  Edebi türler açısından çocuk edebiyatı
10. Hafta  Çocuk kitaplarında resimleme
11. Hafta  Elektronik çocuk kitapları
12. Hafta  Farklı materyaller kullanılarak öykü anlatma yöntemleri
13. Hafta  Kitap okuma modelleri ve öykü sonrası etkinlikler
14. Hafta  Kitap okuma modelleri ve öykü sonrası etkinlikler
15. Hafta  Okul öncesi çocuklarda kitaba ve okumaya karşı ilgi uyandırma
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Alp, D. ve Kardaş, C.(2016).Çocuk edebiyatı ve medya. Ankara:Eğiten. Arıcı, A.F.(2016).Çocuk edebiyatı ve kültürü.Ankara:Pegem. Gönen, M. (ed.)(2015).Çocuk edebiyatı. Ankara:Eğitien. Morrow, L.M.,Freitag, E., ve Gambrell, L.B. (2009). Using children’sliterature in preschool to develop comprehension.Newark, DE: International Reading Association. Temizyürek, F., Şahbaz, N.K. ve Gürel, Z.(2016).Çocuk edebiyatı.Ankara:Pegem. Yılar, Ö. ve Turan, L.(2015).Eğitim fakülteleri için çocuk edebiyatı.Ankara:Pegem.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Tartışma, Rapor Hazırlama, Sunma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yoktur.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
20
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
2
3
6
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
2
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
2
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
98
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X