GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME/OÖE308A
Dersin Adı: ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kurtulmuş
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/kzeynep
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  zeynepkurtulmus@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini (bilişsel, dil) açıklar;
Okul öncesi dönem çocuklarının değerlendirilmesinin önemini ve gerekliliğini fark eder
Okul öncesi dönem çocuklarını değerlendirme araçlarının işlevlerini bilir
Farklı okul öncesi dönem öğrenme yaklaşımları ile değerlendirmeyi ilişkilendirir
Gerekli durumlarda okul öncesi dönem çocuklarını değerlendirme araçlarını kullanarak değerlendirir
Değerlendirme sonuçlarını raporlaştırır
Hazırlanan değerlendirme raporuna göre okul öncesi dönem çocuklarına uygun bir plan hazırlar
Hazırlanan değerlendirme raporu ışığında fiziksel ve eğitsel ortamlarda düzenlemelerde bulunur

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır Gösteri Beyin Fırtınası
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Çocukları tanımanın amacı, önemi ve gerekliliği
2. Hafta  Çocukları tanıma sürecindeki temel ilkeler
3. Hafta  Farklı öğrenme yaklaşımlarına göre değerlendirme
4. Hafta  Çocukları tanımada kullanılabilecek teknikler: Gözlem tekniği Gözlem yapılırken dikkat edilecek noktalar
5. Hafta  Gözlemsel teknikler: Anekdot kayıtları, Gözlem listeleri, Süre Kayıtları, Zaman örneklemleri, Olay Örneklemeleri, Kontrol Listeleri, Oran Skalaları
6. Hafta  Gözlemsel teknikler: Anekdot kayıtları, Gözlem listeleri, Süre Kayıtları, Zaman örneklemleri, Olay Örneklemeleri, Kontrol Listeleri, Oran Skalaları
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Görüşme tekniği
9. Hafta  Çocuklara yönelik anket tekniği - Arzu listeleri
10. Hafta  Çocukları tanımaya yönelik testler Örneğin; Aile Çiz Testi gibi. Resim analizi
11. Hafta  Çocukları tanımaya yönelik testler Örneğin; Aile Çiz Testi gibi. Resim analizi
12. Hafta  Standart testler
13. Hafta  Standart testler
14. Hafta  Çocuğu tanıma ve değerlendirmede ailenin yeri ve rolü
15. Hafta  Vaka analizi
16. Hafta  Vaka analizi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Allen, K.E., Cowdery, G.E. (2009). The Exceptional Child: Inclusion in Early Childhood Education (6th Edition). Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning. Mcmillan, H., J. (2007). Classroom assessment: Principles And Practice For Effective Standards-Based Instruction. Boston, MA: Pearson/ Allyn & Bacon. Shepard, L., Kagan, S., L. and Wurtz, E., (1998). Principles And Recommendations for Early Childhood Assessments. Goal 1 Early Childhood Assessments Resource Group, Washington, DC: The National Education Goals Panel. Snow, E., C and Van Hemel, B., S., (Eds.), (2008). Early Childhood Assessment: Why?, What? And How?, Washington, DC: National Academies Press. Wortham, S. C. (2001). Assessment in early childhood education. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice-Hall. Wright, R.J. (2010). Multifaceted Assessment for Early Childhood Education. Los Angeles: SAGE Publication.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım Soru-Yanıt Gösteri Beyin Fırtınası
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
4
52
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
2
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
80
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X