GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-VI(ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KAYNAŞTIRMA)/OÖ424A
Dersin Adı: SEÇMELİ-VI(ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KAYNAŞTIRMA)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Zeynep Kurtulmuş, Yrd.Doç.Dr. Mümin Tufan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/kzeynep, http://websitem.gazi.edu.tr/site/mumintufan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  kzeynep@gazi.edu.tr, zeynepkurtulmus@gmail.com, mumintufan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kaynaştırma yoluyla eğitime ilişkin temel kavramları söyleme
Kaynaştırma uygulamaları içerisinde yer alan tarafların sahip oldukları hakları bilme ve söyleme
Kaynaştırma modellerinin içeriklerini anlatma
Kaynaştırma kriterlerini sayma
Kaynaştırma yoluyla eğitimi etkileyen olumlu ve olumsuz faktörleri ayrıştırma
Okul öncesi dönemde kaynaştırma yoluyla eğitimin farkını söyleme
Okul öncesi dönemde kaynaştırma yoluyla eğitim konusunda etkinlik hazırlama


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kaynaştırma nedir, kaynaştırmanın önemi ve tarihçesi
2. Hafta  Yasal Düzenlemeler
3. Hafta  Kaynaştırma modelleri ve kriterleri
4. Hafta  Kaynaştırmanın başarısını etkileyen faktörler
5. Hafta  Kaynaştırma ortamında yapılması gereken düzenlemeler
6. Hafta  Kaynaştırma ortamında Bireysel Eğitim Programı
7. Hafta  Okul Öncesi Dönemde kaynaştırma
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Kaynaştırma ortamında sosyal beceriler
10. Hafta  Kaynaştırma ortamında davranış yönetimi
11. Hafta  Özel eğitim gereksinimine dönük olarak hazırlanan kaynaştırma etkinlikleri
12. Hafta  Özel eğitim gereksinimine dönük olarak hazırlanan kaynaştırma etkinlikleri
13. Hafta  Özel eğitim gereksinimine dönük olarak hazırlanan kaynaştırma etkinlikleri
14. Hafta  Özel eğitim gereksinimine dönük olarak hazırlanan kaynaştırma etkinlikleri
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Ataman A. (Ed.) (2012). Temel eğitim öğretmenleri için kaynaştırma uygulamaları ve özel eğitim. Ankara: Vize yayıncılık. Batu,S., Çolak, A. ve Odluyurt, S. (2012). Özel gereksinimli çocukların kaynaştırılması. Ankara: Vize yayıncılık.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama, Gözlem
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
3
36
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
3
36
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
16
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X