GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I/OÖ407MB
Dersin Adı: ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I
Dersin Kredisi: 5 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Figen Şahin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/figensahin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fugur.ece@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Erken çocukluk döneminde; okul öncesi çocukları için öğrenme süreçleri planlar.
Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulama için eğitim materyalleri hazırlar.
Okul öncesi çocuklarına uygun aylık plan, günlük akış ve etkinlik planları hazırlar.
Okul öncesi çocuklarına uygun aylık plan, günlük akış ve etkinlik planları uygular.
Öğrenme sürecini ve çocukların gelişimlerini değerlendirir.
Özel durumlara uygun planlamalar yapar ve uygular. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Uygulama
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Okul Deneyimi
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin içeriğinin tanıtılması, ders ile ilgili beklentiler.
2. Hafta  Aylık plan, günlük akış ve etkinlik planlarının hazırlanması.
3. Hafta  Aylık plan, günlük akış ve etkinlik planlarının hazırlanması.
4. Hafta  Günlük akış ve etkinliklerin hazırlanması, belirlenen kurumlarda uygulama yapılması, planların çocuk, öğretmen ve program açısından değerlendirilmesi.
5. Hafta  Günlük akış ve etkinliklerin hazırlanması, uygulama yapılması, planların değerlendirilmesi.
6. Hafta  Günlük akış ve etkinliklerin hazırlanması, uygulama yapılması, planların değerlendirilmesi.
7. Hafta  Günlük akış ve etkinliklerin hazırlanması, uygulama yapılması, planların değerlendirilmesi.
8. Hafta  Vize haftası
9. Hafta  Günlük akış ve etkinliklerin hazırlanması, uygulama yapılması, planların değerlendirilmesi.
10. Hafta  Günlük akış ve etkinliklerin hazırlanması, uygulama yapılması, planların değerlendirilmesi.
11. Hafta  Günlük akış ve etkinliklerin hazırlanması, uygulama yapılması, planların değerlendirilmesi.
12. Hafta  Günlük akış ve etkinliklerin hazırlanması, uygulama yapılması, planların değerlendirilmesi.
13. Hafta  Günlük akış ve etkinliklerin hazırlanması, uygulama yapılması, planların değerlendirilmesi.
14. Hafta  Genel Değerlendirme
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Komisyon. (2006). MEB 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı. Yapa Yayınları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Yok
 -- STAJ / UYGULAMA
  Anaokulu
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
9
70
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
90
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
10
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
2
26
 Haftalık uygulamalı ders saati
12
6
72
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
12
3
36
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
142
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X