GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN BESİYERLERİ/BTM-407
Dersin Adı: MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN BESİYERLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Mikrobiyoloji uygulama alanlarında kullanılan besi yerlerinin özellikleri, hazırlanışı ve kullanımını bilir.
Besi yerleri konusundaki bilgi ve becerilerini eğitim, endüstri, tarım, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Genel bilgi ve besiyeri hazırlama şekilleri.
2. Hafta  Besiyerlerinin bileşimine giren maddeler.
3. Hafta  Besiyeri çeşitleri ; genel, selektif, diferansiyel, zenginleştirme ve identifikasyon besiyerleri.
4. Hafta  Besiyerlerinin hazırlanması ve kullanımı ile ilişkili mevzuatlar; Uluslar arası sütcülük federasyonu (IDF), International organization for standardiza
5. Hafta  Besiyeri hazırlanması ve depolama. Değerlendirme testinin uygulanması.
6. Hafta  Besiyeri kalite kontrolü.
7. Hafta  Genel kullanım besiyerleri (Tryptic soy broth/agar, Brain hearth broth/agar) ve hazırlanışı.
8. Hafta  Genel kullanım besiyerleri (Kanlı agar, Tryptone vb.), Ara sınav
9. Hafta  Toplam bakteri analizinde kullanılan besiyerleri (Violet Red Bile Agar, Laural Sulfat Tryptone broth, Brilliant Green Bile broth vb.), hazırlanışı.
10. Hafta  Fekal koliform bakteri analizi.
11. Hafta  Escherichia coli analizinde kullanılan besiyerleri: Flourocult VRB agar, EC broth, Violet red bile agar, hazırlanışı ve sonuçların değerlendirilmesi.
12. Hafta  Toplam Enterobacteriaceae analizinde kullanılan besiyerleri, hazırlanışı ve sonuçların değerlendirilmesi. Değerlendirme testinin uygulanması
13. Hafta  Maya ve küf analizinde kullanılan besiyerleri, hazırlanışı ve sonuçların değerlendirilmesi.
14. Hafta  S. aureus analizinde kullanılan besiyerleri, hazırlanışı ve sonuçların değerlendirilmesi.
15. Hafta  Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi. Final
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
3
6
 Materyal tasarlama, uygulama
3
3
9
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
3
5
15
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
68
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Nihal Yücel , Prof. Dr. Sumru Çıtak , Doç. Dr. Neslihan Gündoğan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/nyucel , http://websitem.gazi.edu.tr/site/scitak , http://websitem.gazi.edu.tr/site/gundogan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nyucel@gazi.edu.tr , scitak@gazi.edu.tr , gundogan@gazi.edu.tr)