GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI II/KİM 2152
Dersin Adı: ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Nicel analiz yöntemlerini uygular Analitik verileri istatiksel olarak değerlendirir.
Laboratuvarda çalışırken gerekli güvenlik önlemlerini alır ve uyar.
Nicel analizde kullanılacak laboratuvar araç-gereçlerini tanır.
Gravimetrik analiz yöntemlerini uygular.
Volumetrik analiz yöntemlerini uygular.
Çimento, pirinç alaşımı gibi gerçek örnekleri analize hazırlar ve çeşitli bileşenlerin nicel analizini yapar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Laboratuvar hakkında genel bilgilendirme.
2. Hafta  Sirkede Asetik Asit Tayini (Nötralleşme Titrasyonu)
3. Hafta  Volhard ile Klorür Tayini (Çöktürme Titrasyonu)
4. Hafta  Krozelerin sabit tartıma getirilmesi, çimentonun çözünürleştirilmesi
5. Hafta  Çimentoda SİO2 tayini (Gravimetri)
6. Hafta  Çimentoda R2O3 (Fe2O3-Al2O3) tayini (Gravimetri)
7. Hafta  Çamaşır suyunda klor tayini (İyodometri)
8. Hafta  Pirinç alaşımında Zn tayini, suda sertlik tayini (Kompleksleştirme titrasyonu)
9. Hafta  Pirinç alaşımında Cu tayini (İyodometri)
10. Hafta  Baryum numunesinde baryum tayini (Kompleksleştirme titrasyonu)
11. Hafta  Krom numunesinde krom tayini (Redoks titrasyonu)
12. Hafta  Telafi Deneyleri
13. Hafta  Telafi Deneyleri
14. Hafta  Telafi Deneyleri
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
9
30
 Quiz
9
30
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
9
6
54
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
1
7
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
9
1
9
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimyanın teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilmeX
2
Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kimyada kullanabilme.X
3
Kimya ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problem çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak problem çözme.X
4
Kimya literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme.X
5
Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme.X
6
Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.X
7
Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme.X
8
Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.X
9
Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.X
10
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullabilmekX
11
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
13
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Orhan ACAR , Prof.Dr. A. Rehber TÜRKER , Prof.Dr. Erdoğan HASDEMİR , Prof.Dr. Olcay ŞENDİL Prof.Dr. M. Sayım KARACAN , Prof. Dr. Hüseyin ÇELİKKAN , Doç.Dr. Halit ARSLAN , Doç.Dr. Özca)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (oyalcinkaya@gazi.edu.tr , halit@gazi.edu.tr , celikkan@gazi.edu.tr , olcay@gazi.edu.tr , mkaracan@gazi.edu.tr , olcay@gazi.edu.tr , mkaracan@gazi.edu.tr , hasdemir@gazi.edu.tr , aturker@gazi.edu.tr , oacar@gazi.edu.tr)