GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GÖRELİLİK TEORİSİ/FİZ4135
Dersin Adı: GÖRELİLİK TEORİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Genel ve özel göreliliğin temel ilkelerini kavrayabilmek ve fizik problemlerine uygulayabilmek.
Eylem prensibinden yola çıkarak Einstein denklemini türetmek.
Stres-Enerji-Momentum tensörünü tanımlayabilmek.
Vakum denklemlerinin Schwarzschild çözümlerinin kanonik olarak tanımlanması ve Birkhoff teoreminin anlaşılması.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Özel görelilik, Newtonyen görelilik
2. Hafta  Koordinat simetri dönüşümleri
3. Hafta  Metrik tensör, jeodezik, eğrisellik
4. Hafta  Kovaryant türev, eğrilik tensörü, eğrisel koordinatlar, tensör olmayan nicelikler
5. Hafta  Bianchi bağıntıları, Riccitensörü
6. Hafta  Einstein’ın Kütle-çekim yasası
7. Hafta  Gravitasyonel kırmızıya kayma
8. Hafta  Ara Sınav, Schwarzchild Çözümü, Kara delikler
9. Hafta  Tensör yoğunlukları, Gauss ve Stokes teoremleri
10. Hafta  Harmonik koordinatlar, elektromanyetik alan
11. Hafta  Madde durumunda Einstein denklemlerinin düzenlenmesi
12. Hafta  Maddesel enerji tensörü, kütle-çekimsel eylem ilkesi
13. Hafta  Sürekli madde dağılımı için eylem, elektromanyetik alan için eylem
14. Hafta  Kapsamlı eylem ilkesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
3
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
5
1
5
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.X
2
Deneysel pratikliği geliştirme.X
3
Problem çözme ve analiz etme yeteneği kazanma.X
4
Güncel problemleri fiziksel düşünceyle analiz etme.X
5
Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.X
6
Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme.X
7
Fizikle ilişkili olayların konuşulduğu bir ortamda izleyenleri doğru bilgilendirme.X
8
Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesiX
9
Edindiği bilgileri benzer kurumlarda verilenlerle karşılaştırıp daha ileriye gitmek için yarışçı bir kişiliğe sahip olma.X
10
Uluslararası bilim arenasında kendine güvenen bir kişiliğe sahip olma.X
11
Mesleği ile ilgili her gelişmeyi takip eden ve edindiği bilgileri kullanabilme kabiliyetine sahip olma.X
12
Bilimsel çalışmanın hiçbir zaman bitmeyeceği ve daima çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kişiler yetiştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Özlem YEŞİLTAŞ )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( http://websitem.gazi.edu.tr/site/yesiltas)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (yesiltas@gazi.edu.tr)