GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
NÜMERİK ANALİZ/MAT299
Dersin Adı: NÜMERİK ANALİZ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrencilerin Sayısal Çözümleme Konularına hakim olmalarını sağlamak

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Sayısal çözümlemenin fizikteki yeri.
2. Hafta  Hata Analizi, Sayıların bilgisayarda gösterimleri ve bu gösterimlerden kaynaklanan hatalar.
3. Hafta  Lineer Denklem Sistemleri ve çözüm yöntemleri (Dolaylı ve Dolaysız Yöntemler)
4. Hafta  Lineer Denklem Sistemleri ve çözüm yöntemleri (Dolaylı ve Dolaysız Yöntemler)
5. Hafta  Lineer olmayan denklemlerin yaklaşık çözümleri (Newton-Raphson, Secant, İkiye Bölme yöntemleri)
6. Hafta  Lineer olmayan denklemlerin yaklaşık çözümleri (Newton-Raphson, Secant, İkiye Bölme yöntemleri)
7. Hafta  Lineer olmayan Denklem Sistemleri ve çözüm yöntemleri
8. Hafta  Sonlu fark işlemleri. İnterpolasyon kavramı. Sonlu farklar kurulan interpolasyon
9. Hafta  En küçük kareler yöntemi ile eğri uydurma.
10. Hafta  Sayısal Türev
11. Hafta  Sayısal İntegral
12. Hafta  Adi diferansiyel denklemler için Başlanıç Değer Problemlerinin yaklaşık çözüm yöntemleri
13. Hafta  Adi diferansiyel denklemler için Başlanıç Değer Problemlerinin yaklaşık çözüm yöntemleri.
14. Hafta  Fark denklemleri.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
1
6
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
5
10
 Materyal tasarlama, uygulama
5
2
10
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.X
2
Deneysel pratikliği geliştirme.X
3
Problem çözme ve analiz etme yeteneği kazanma.X
4
Güncel problemleri fiziksel düşünceyle analiz etme.X
5
Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.X
6
Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme.X
7
Fizikle ilişkili olayların konuşulduğu bir ortamda izleyenleri doğru bilgilendirme.X
8
Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesiX
9
Edindiği bilgileri benzer kurumlarda verilenlerle karşılaştırıp daha ileriye gitmek için yarışçı bir kişiliğe sahip olma.X
10
Uluslararası bilim arenasında kendine güvenen bir kişiliğe sahip olma.X
11
Mesleği ile ilgili her gelişmeyi takip eden ve edindiği bilgileri kullanabilme kabiliyetine sahip olma.X
12
Bilimsel çalışmanın hiçbir zaman bitmeyeceği ve daima çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kişiler yetiştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Ülkü DİNLEMEZ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ulku@gazi.edu.tr)