GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KUANTUM MEKANİĞİ I/FİZ306
Dersin Adı: KUANTUM MEKANİĞİ I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kuantum mekaniği alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
Kuantum mekaniği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözmek.
Kuantum mekaniği alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirmek.
Kuantum mekaniği alanında kazandığı bilgileri içselleştirip, beceriye dönüştürmek ve disiplinler arası çalışmalarda kullanmak.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kuantum mekaniğinde temel kavramlar – madde ve dalga
2. Hafta  Kuantum mekaniğinde temel kavramlar – madde ve dalga
3. Hafta  Kuantum mekaniğinde temel kavramlar – madde ve dalga
4. Hafta  Enerji ve momentum, Belirsizlik, dalga fonksiyonu
5. Hafta  Enerji ve momentum, Belirsizlik, dalga fonksiyonu
6. Hafta  Schrödinger denklemi
7. Hafta  Schrödinger denklemi
8. Hafta  Ara Sınav, Schrödinger denklemi
9. Hafta  Schrödinger denklemi ve uygulamaları
10. Hafta  Açısal momentum
11. Hafta  Açısal momentum
12. Hafta  Açısal momentum
13. Hafta  Kuantum mekaniğinin genel formalizmi
14. Hafta  Özdeş parçacıklar
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
8
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
8
16
 Materyal tasarlama, uygulama
5
5
25
 Rapor hazırlama
1
8
8
 Sunu hazırlama
1
8
8
 Sunum
1
4
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.X
2
Deneysel pratikliği geliştirme.X
3
Problem çözme ve analiz etme yeteneği kazanma.X
4
Güncel problemleri fiziksel düşünceyle analiz etme.X
5
Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.X
6
Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme.X
7
Fizikle ilişkili olayların konuşulduğu bir ortamda izleyenleri doğru bilgilendirme.X
8
Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesiX
9
Edindiği bilgileri benzer kurumlarda verilenlerle karşılaştırıp daha ileriye gitmek için yarışçı bir kişiliğe sahip olma.X
10
Uluslararası bilim arenasında kendine güvenen bir kişiliğe sahip olma.X
11
Mesleği ile ilgili her gelişmeyi takip eden ve edindiği bilgileri kullanabilme kabiliyetine sahip olma.X
12
Bilimsel çalışmanın hiçbir zaman bitmeyeceği ve daima çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kişiler yetiştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Berin Belma ŞİRVANLI )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/bbelma)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (bbelma@gazi.edu.tr)