GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KIMYA II/KIM110
Dersin Adı: KIMYA II
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç Dr. Hayrettin TÜMTÜRK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~tumturk
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   tumturk@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kimyagerler, fen bilimleri ve mühendisliğin pek çok alanı ile ortak konular üzerinde çalışırlar. Verilen ders kapsamı çerçevesinde ortak sorunları t
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  ÇÖZELTİLER VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ: Çözelti türleri, çözelti derişimleri, moleküller arası kuvvetler ve çözünme, çözelti oluşumu ve denge, gazların çö
2. Hafta   ÇÖZELTİLER VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ: Ozmotik basınç, elektrolit olmayan çözeltilerin donma noktası alçalması ve kaynama noktası yükselmesi, elektr
3. Hafta  KİMYASAL KİNETİK: Kimyasal tepkime hızı, tepkime hızının ölçülmesi, derişimin tepkime hızına etkisi, sıfırıncı, birinci ve ikinci dereceden tepkimeler
4. Hafta  KİMYASAL KİNETİK: Kimyasal kinetikte kuramsal modeller, sıcaklığın tepkime hızına etkisi, tepkime mekanizmaları, kataliz.
5. Hafta  KİMYASAL DENGENİN İLKELERİ: Dinamik denge, denge sabiti eşitliği, denge sabitine ilişkin bağıntılar, denge sabiti büyüklüğünün önemi, kütleler et
6. Hafta  ASİTLER VE BAZLAR: Arrhenius asit-baz kuramı, Lowery-Bronsted asit-baz kuramı, suyun iyonlaşması ve pH eşeli, kuvvetli asitler ve bazlar, zayıf asitle
7. Hafta  ASİT-BAZ VE ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ: Asit-baz dengelerinde ortak iyon etkisi, tampon çözeltiler, asit-baz indikatörleri, nötürleşme tepkimeleri ve titras
8. Hafta  ASİT-BAZ VE ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ: Çok protonlu asit tuzlarının çözeltileri, asit-baz denge hesaplamaları, çözünürlük çarpımı sabiti, çözünürlük dengel
9. Hafta  ARASINAV ve sınav sorularının çözülmesi
10. Hafta  İSTEMLİ DEĞİŞME: ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ: İstemlilik, entropi kavramı, entropinin ve entropi değişiminin belirlenmesi,
11. Hafta  İSTEMLİ DEĞİŞME: ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ: Termodinamiğin ikinci yasası, standart serbest enerji değişimi, serbest enerji değişimi ve denge ve sıcakl
12. Hafta  ELEKTROKİMYA: Elektrot potansiyelleri ve ölçümü, standart elektrot potansiyelleri, pil potansiyeli, serbest enerji değişimi ve denge sabiti.
13. Hafta  ELEKTROKİMYA: Pil potansiyelinin derişime bağlılığı, galvanik piller, korozyon, elektroliz, endüstriyel elektroliz işlemleri. ELECTROCHEMISTRY: Cell
14. Hafta   ÇEKİRDEK KİMYASI: Radyoaktiflik, doğal radyoaktif izotoplar, çekirdek tepkimeleri ve yapay radyoaktiflik, radyoaktif bozunmanın hızı, çekirdek tepk
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Genel Kimya: İlkeler ve Modern Uygulamalar 1, R.H. Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring, Çeviri Editörleri: T. Uyar, S. Aksoy, Sekizinci Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, 2000 ●Temel Kimya: Moleküller, Maddeler ve Değişimler, Atkins ve Jones, Çeviri Editörleri: E. Kılıç, F. Köseoğlu, H. Yılmaz, İkinci Baskıdan Çeviri, Bilim Yayıncılık ●Chemistry, R. Chang, McGraw-Hill, Inc. Sixth Edition
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
6
4
24
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
15
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
120
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.X
2
Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.X
3
Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.X
4
Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.X
5
Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.X
6
Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.X
7
Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.X
8
Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.X
9
Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.X
10
Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.X
11
Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.X
12
Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.X
13
Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.X