GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EKONOMİ II/İST2022
Dersin Adı: EKONOMİ II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  EKONOMİ II
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İktisadi analiz yöntemlerini kavrama
Makro iktisadi analiz yeteneği kazanma
Temel makro ekonomik kavramları öğrenme
Ulusal ve uluslararası ekonomik faaliyetlerin akışını algılayabilme
Milli muhasebeye ilişkin kavramları öğrenme
Makro ekonomik analizlerde grafiksel yöntemleri kullanabilme
Klasik teorileri öğrenmek
Çağdaş ekonomi teorilerini öğrenmek
Büyüme ve kalkınma analizleri yapabilme
Ülke sorunlarına ilişkin bakış açısı ve çözüm önerileri geliştirme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Temel kavramlar
2. Hafta  Milli gelir tanımı ve milli gelir kavramları
3. Hafta  Milli muhasebe,büyüme,enflasyon vb. kavramlar arasındaki ilişki
4. Hafta  Keynesyen gelir harcama modeli
5. Hafta  Enflasyon ve Deflasyon analizi
6. Hafta  Çarpan analizi, Hızlandıran prensibi ve konjonktür teorileri
7. Hafta  IS-LM analizleri
8. Hafta  AD-AS analizleri, Ara sınav
9. Hafta  Klasik iktisatçıların görüşleri ve teorileri
10. Hafta  Monetarist Yaklaşım
11. Hafta  Post-Keynesyen Yaklaşım
12. Hafta  Yeni-Keynesyen Yaklaşım
13. Hafta  Neo-Klasik Sentez ve Yeni Klasik Modeller
14. Hafta  Reel konjonktür teorileri, Gelir dağılımı ve Lorenz eğrisi
15. Hafta  Reel konjonktür teorileri, Gelir dağılımı ve Lorenz eğrisi
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
1
5
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
50
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğr.Üyesi Ömer Tanju DURUSOY)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/durusoy)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (durusoy@gazi.edu.tr)