GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MATEMATİKSEL İSTATİSTİK I/İST2001
Dersin Adı: MATEMATİKSEL İSTATİSTİK I
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Temel olasılık teorisini öğrenir.
Rassal değişkenlerin özelliklerini öğrenir.
Rassal değişkenlerin dönüşümlerinin dağılımlarını öğrenir.
Rassal değişkenlere ait limit dağılımlarını öğrenir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze verilmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Temel olasılık kavramları
2. Hafta  Temel olasılık kavramları
3. Hafta  Bazı önemli eşitsizlikler:Chebyshev eşitsizliği, Markov Eşitsizliği, Jensen Eşitsizliği
4. Hafta  Çok Değişkenli, Koşullu ve Marjinal Dağılımlar ve Özellikleri
5. Hafta  Üretici fonksiyonlar: Moment çıkaran Fonksiyon, Kümülant Çıkaran Fonksiyon
6. Hafta  Üretici fonksiyonlar: Karakteristik Fonksiyon, Olasılık Üretici Fonksiyon
7. Hafta  Dönüşüm: Teknikleri: Dağılım Fonksiyonu tekniği
8. Hafta  Dönüşüm: Teknikleri: Değişken Değiştirme, Arasınav
9. Hafta  Dönüşüm: Teknikleri: Moment çıkaran Fonksiyon tekniği ile dönüşüm
10. Hafta  Dönüşüm: Teknikleri: Moment çıkaran Fonksiyon tekniği ile dönüşüm
11. Hafta  Sıra istatistikleri: tek sıra istatistiğinin marjinal dağılımı, Sıra istatistiklerinin çok değişkenli dağılımı
12. Hafta  Sıra istatistikleri: iki sıra istatistiğinin ortak dağılımı, Açıklığın Dağılım
13. Hafta  Limit dağılımları: Olasılıkta yakınsaklık, Dağılımda yakınsaklık Limit dağılımları: Büyük sayıların zayıf ve güçlü kanunu, Merkezi limit teoremi
14. Hafta  Limit dağılımları: Büyük sayıların zayıf ve güçlü kanunu, Merkezi limit teoremi
15. Hafta  Final Sınavı.
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
5
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
4
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
10
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
10
40
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Fikri GOKPINAR , Doç. Dr. Meral EBEGİL , Doç. Dr. Filiz KARDİYEN , Doç. Dr. Necla GÜNDÜZ TEKİN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/fikri , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/mdemirel , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/fyuva , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ngunduz)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (fikri@gazi.edu.tr , mdemirel@gazi.edu.tr , fyuva@gazi.edu.tr , ngunduz@gazi.edu.tr)