GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I/İST2006
Dersin Adı: YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Yönetim ve karar verme problemlerini modelleyebilir.
Kısıtlar, kaynak değerleri, amaç fonksiyonu, mümkün çözüm ve optimum çözüm gibi temel kavramları öğrenir.
İki değişkenli bir doğrusal programlama problemini optimum çözümünü grafik yöntemi ile yapabilir.
Doğrusal programlama ve dayandığı temel teoremleri öğrenir.
Simpleks yöntemi ile çok değişkenli bir doğrusal programlama problemini çözebilir.
Bir doğrusal programlama modelinin dual modelini yazabilir ve dual model ve esas (primal) model arasındaki ilişkileri bilir.
Duyarlılık analizlerini öğrenir.
Ulaştırma modellerini ve çözüm yöntemlerini öğrenir.
Atama modellerini ve çözüm yöntemlerini öğrenir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Yöneylem Araştırması ile ilgili tarihçe ve temel tanımlar
2. Hafta  Karar problemlerinin modellenmesi
3. Hafta  Doğrusal programlama modelleri
4. Hafta  Grafik Çözüm
5. Hafta  Simpleks Yöntemi
6. Hafta  M yöntemi
7. Hafta  İki Aşamalı Simpleks Yöntemi, Arasınav
8. Hafta  Dualite, Arasınav
9. Hafta  Dualite
10. Hafta  Duyarlılık Analizi
11. Hafta  Ulaştırma Modelleri ve Çözüm Yöntemleri
12. Hafta  Ulaştırma Modelleri ve Çözüm Yöntemleri
13. Hafta  Atama Modelleri ve Çözüm Yöntemleri
14. Hafta  Konulara İlişkin Güncel Yazılım Desteği (Winqsb, Matlab,...)
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  --
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
3
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
3
18
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
10
40
 Diğer
1
2
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Hasan BAL , Prof. Dr. H. Hasan ÖRKCÜ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/hasanbal , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/hhorkcu)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (hasanbal@gazi.edu.tr , hhorkcu@gazi.edu.tr)