GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
IYONIZAN VE NON-IYONIZAN RADYASYONUN ETKİLERİ/DHF5521
Dersin Adı: IYONIZAN VE NON-IYONIZAN RADYASYONUN ETKİLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 9 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Radyasyonu tanımlar. Radyasyon tiplerini sınıflandırır.
İyonizan ve non iyonizan radyasyon kaynaklarını tanır. Bunları sınıflandırır.
İyonizan ve non iyonizan radyasyon kaynaklarının dozlarını ve birbirlerinden farklı yönlerini açıklar.
Radyasyon ölçüm yöntemlerini sıralar.
Radyasyon ölçüm yöntemlerinin kullanım yerlerini açıklar.
İyonizan ve non-iyonizan radyasyonun insanlar üzerindeki etkilerini sıralar.
İyonizan ve non-iyonizan radyasyonun insanlar üzerindeki etkilerini sıralar.
İyonizan ve non-iyonizan radyasyondan korunmada gerekli tedbirleri açıklar.
Non-iyonizan radyasyonun dental materyaller ile etkileşiminin farkına varır.
Non-iyonize radyasyonun diş hekimliği açısından önemini açıklar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Radyasyonun tanımı ve radyasyon tipleri
2. Hafta  Temel radyasyon fiziği
3. Hafta  İyonizan ve non-iyonizan radyasyon kaynakları
4. Hafta  Radyasyon ölçüm aygıtları ve yöntemleri
5. Hafta  Radyasyon ve iyonizasyon
6. Hafta  Non-iyonizan radyasyon ve elektromanyetik alanlar
7. Hafta  İnsanlarda radyolojik tetkiklere bağlı doz ölçüm-tahmin yöntemleri
8. Hafta  İnsanlarda radyolojik tetkikler bağlı doz ölçüm-tahmin yöntemleri
9. Hafta  İyonizan ve non- iyonizan radyasyonun insanlar üzerindeki etkileri
10. Hafta  İyonizan ve non- iyonizan radyasyonun insanlar üzerindeki etkileri
11. Hafta  Ara sınav
12. Hafta  İyonizan ve non-iyonizan radyasyondan korunmada gerekli tedbirler
13. Hafta  Non-iyonizan radyasyonun dental materyaller ile etkileşimi
14. Hafta  Non-iyonize radyasyonun diş hekimliği açısından önemi
15. Hafta  Non-iyonize radyasyonun diş hekimliği açısından önemi
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
3
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
3
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
3
9
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. İlkay Peker Prof. Dr. Zühre Akarslan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://dent-radyoloji.gazi.edu.tr/posts/view/title/prof.-dr.-ilkay-peker-223659?siteUri=dent-radyoloji http://dent-radyoloji.gazi.edu.tr/posts/view/title/prof.-dr.-zuhre-zafersoy-akarslan-223660?siteUri=dent-radyoloji)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ilkay@gazi.edu.tr , drilkaypeker@gmail.com zakarslan@gazi.edu.tr , dtzuhre@yahoo.com)