GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ/DHF200
Dersin Adı: PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
Dersin Kredisi: 12 Ders AKTS : 12
Dersin Yarıyılı: 3-4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Doku destekli tam protezlerde endikasyon, kontrendikasyon, teşhis kriterleri ve destek yapıların anatomisi hakkında bilgi sahibi olur.
Doku destekli tam protezlerin yapım aşamalarını bilir ve uygular.
Diş doku destekli hareketli bölümlü protezlerin endikasyon, kontrendikasyon, teşhis kriterlerini ve destek yapıların anatomisini bilir.
Diş doku destekli hareketli bölümlü protezlerde model hazırlamayı, Kennedy sınıflamasını, modifikasyonlarını, parçalarını, sınırlarını ve yapım aşam
Diş destekli sabit bölümlü protezlerde endikasyon, kontrendikasyon, teşhis kriterleri ve diş kesim prensiplerini bilir ve uygular.
Diş destekli sabit bölümlü protezlerde kron statiği ve kron kenarı sonlanma şekilleri ve model hazırlama yöntemlerini bilir ve uygular.
Geçici kronları, tam metal kronları, metal destekli seramik kronları, tam seramik kronları, bölümlü kronları, inley, onley, pinley restorasyonları bil
Post uygulaması, kor yapımı ve protetik uygulamalarını bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze teorik ve laboratuvarda pratik uygulama eğitimi şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Doku destekli tam protez. Endikasyon, kontrendikasyon ve teşhis kriterleri
2. Hafta  Doku destekli tam protezlerde destek yapıların anatomisi
3. Hafta  Doku destekli tam protezlerde model ve okluzyon şablonu hazırlığı
4. Hafta  Doku destekli tam protezlerde maksillomandibular ilişkiler ve tam protezlerde interokluzal kayıt yöntemleri
5. Hafta  Doku destekli tam protezlerde diş dizimi ve modelasyon
6. Hafta  Doku destekli tam protezlerde akrilik rezin uygulama tekniği ve muflalama
7. Hafta  Doku destekli tam protezlerde tesviye, polisaj. Hareketli protezlerde kırık tamiri
8. Hafta  Diş doku destekli hareketli bölümlü protezlerde tanım, tarihçe ve destek yapıların anatomisi. Diş doku destekli hareketli bölümlü protez endikasyon,
9. Hafta  Diş doku destekli bölümlü protezlerde model hazırlama tekniği
10. Hafta  Diş doku destekli bölümlü protezlerde Kennedy sınıflaması ve modifikasyonlar
11. Hafta  Diş doku destekli hareketli bölümlü protezlerin parçaları ve sınırları
12. Hafta  VİZE
13. Hafta  VİZE
14. Hafta  Diş doku destekli hareketli bölümlü protezlerde büküm kroşeler
15. Hafta  Diş doku destekli hareketli bölümlü protezlerde kaide plağı ve mum duvarlar, diş dizimi
16. Hafta  Diş doku destekli hareketli bölümlü protezlerde muflalama ve akrilik rezin uygulama teknikleri
17. Hafta  Diş destekli sabit bölümlü protez. Endikasyon, kontrendikasyon, teşhis kriterleri. Diş destekli sabit bölümlü protezlerde diş kesim prensipleri.
18. Hafta  Diş kesimi (Kron), kron statiği ve kron kenarı sonlanma şekilleri
19. Hafta  Model ve die sistemleri
20. Hafta  Geçici restorasyon uygulaması
21. Hafta  Tam metal kron
22. Hafta  Metal destekli seramik kron (diş kesimi, alaşımlar, porselen yapısı)
23. Hafta  Metal destekli seramik kronlarda metal alt yapı tasarımı, metal porselen bağlantısı
24. Hafta  Metal destekli seramik kronlarda laboratuvar uygulamaları
25. Hafta  Tam seramik kron
26. Hafta  Bölümlü kron (¾, 4/5, 7/8 kronlar)
27. Hafta  İnley-pinley. Onley.
28. Hafta  Teleskop kron
29. Hafta  VİZE
30. Hafta  VİZE
31. Hafta  Laminate veneer restorasyon (porselen)
32. Hafta  Post uygulaması, kor yapımı, post-core (döküm)
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
2
30
 Projeler
0
0
 Pratik
2
30
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
2
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
28
8
224
 Okuma Faaliyetleri
8
1
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
1
8
 Materyal tasarlama, uygulama
8
1
8
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
1
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
309
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
12.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
12
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Levent NALBANT (Sınıf Sorumlusu) , Prof.Dr. Gülfem ERGÜN , Prof.Dr. Işıl ÇEKİÇ NAGAŞ , Doç.Dr. Ferhan EĞİLMEZ , Doç.Dr. N.Volkan ASAR)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/leventnalbant/files)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (rof.Dr. Levent NALBANT(leventnalbant@gazi.edu.tr) Sorumlu Öğr. Üyesi) 2. Prof.Dr. Gülfem ERGÜN (gulfem@gazi.edu.tr) 3. Prof.Dr. Işıl ÇEKİÇ NAGAŞ (ısılcek)