GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ/DHF210
Dersin Adı: RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ
Dersin Kredisi: 9 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 3-4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çürüğü tarif edebilir
Çürüğü nasıl tedavi edeceğini bilir
Çürük oluşumunda rol oynayan mikroorganizmaları bilir
Çürükten nasıl korunulacağını bilir
Kavite preperasyon kurallarını ve hazırlamasını bilir
Kaide materyallerini ve uygulamasını bilir
Geçici restoratif materyalleri ve bunların uygulamasını bilir
Amalgam restorasyonları ve bunların uygulamalarını bilir
Kompozit restorasyonları ve bunların uygulamalarını bilir.
İnley, onley ve pinli restorasyonları bilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama-Alıştırma
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Restoratif diş tedavisinin temel ilkeleri- Restoratif diş tedavisinde kullanılan araç ve gereçler ve enfeksiyon kontrolü
2. Hafta  Çürüğün geleneksel mekanik yöntemler ile uzaklaştırılması (el aletleri ve döner aletler)-Amalgam ve kompozit restorasyon için kavite preperasyon gen
3. Hafta  Sınıf I, Sınıf V amalgam restorasyon, Sınıf I, Sınıf V kompozit restorasyon
4. Hafta  Sınıf II amalgam restorasyon
5. Hafta  Sınıf II kompozit restorasyon
6. Hafta  Sınıf III kompozit restorasyon-Sınıf IV kompozit restorasyon
7. Hafta  Modifiye kavite preparasyonları
8. Hafta  Pinli dolgular, İnley ve onley
9. Hafta  Restoratif diş tedavisi açısından mine: oluşumu, mineralizasyonu (embriyolojisi), minenin histolojisi, fizyolojisi ve biyokimyasal yapısı
10. Hafta  Restoratif diş tedavisi açısından mine ve dentin: oluşumu, mineralizasyonu (embriyolojisi), minenin histolojisi, fizyolojisi ve biyokimyasal yapısı
11. Hafta  Restoratif diş tedavisi açısından dentin: oluşumu, histolojisi, Fizyolojisi ve biyokimyasal yapısı
12. Hafta  Restoratif diş tedavisi açısından dentin ve sement: oluşumu, histolojisi, Fizyolojisi ve biyokimyasal yapısı
13. Hafta  Erişkinlerde diş çürüğünün tanımı, tarihçesi, çürük teorileri-çürükte rol oynayan doğrudan ve dolaylı etmenler- Erişkinlerde diş çürüğü oluşumunda mikroorganizmaların rolü ve önemi
14. Hafta  Erişkinlerde diş çürüğü oluşumunda mikroorganizmaların rolü ve önemi
15. Hafta  Erişkinlerde diş çürüğü oluşumunda biyofilm tabakasının rolü ve önemi
16. Hafta  Erişkinlerde diş çürüğü oluşumunda tükürüğün rolü ve önemi
17. Hafta  Erişkinlerde diş çürüğü oluşumunda tükürüğün rolü ve önemi
18. Hafta  Beslenme ve çürük
19. Hafta  Ağız hijyeni, diş dizileri, diş morfolojisinin çürük oluşumundaki önemi
20. Hafta  Dolgu maddeleri: kaide dolgu maddeleri, geçici dolgu maddeleri
21. Hafta  Dolgu maddeleri: kaide dolgu maddeleri, geçici dolgu maddeleri
22. Hafta  Amalgam restorasyon
23. Hafta  Amalgam restorasyon
24. Hafta  Kompozit materyaller: yapı, sınıflandırma ve tipleri
25. Hafta  Kompozit materyaller: yapı, sınıflandırma ve tipleri
26. Hafta  Kompozit materyaller: yapı, sınıflandırma ve tipleri
27. Hafta  Kompozit materyaller: yapı, sınıflandırma ve tipleri
28. Hafta  Kompozit materyaller: yapı, sınıflandırma ve tipleri
29. Hafta  1-28 hafta içerisinde yapılması gereken uygulama sayısı TÜM KLASİK VE MODERN KAVİTE PREPERASYONLARININ ÇİZİMLERİNİN YAPILMASI
30. Hafta  FANTOM DİŞLERDE SINIF I, SINIF II, SINIF III, SINIF IV, SINIF V, MOD KAVİTE HAZIRLANMASI VE DOLGUSU
31. Hafta  ÇEKİLMİŞ DİŞLERDE SINIF I, SINIF II, SINIF III, SINIF IV, SINIF V, MOD, İNLEY, PİNLİ KAVİTE HAZIRLANMASI VE DOLGUSU
32. Hafta  FANTOM VE ÇEKİLMİŞ DİŞLERDE MODERN KAVİTELERİN (SLOT, KUTU) HAZIRLANMASI VE RESTORASYONU ÇEKİLMİŞ DİŞLERDE ÇÜRÜK UZAKLAŞTIRILMASI VE RESTORASYONU
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
4
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
2
40
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
2
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
28
4
112
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
28
1
28
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
28
1
28
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
12
1
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
236
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirir
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Emin Türköz , Prof. Dr. Hüma Ömürlü , Prof. Dr. Oya Bala , Prof. Dr. Hülya Erten , Prof. Dr. Mine Üçtaşlı , Prof. Dr. Hacer Deniz Arısu , Doç. Dr. Suat Özcan , Öğr.)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (eturkoz@gazi.edu.tr , huma@gazi.edu.tr , oyabala@gazi.edu.tr , herten@gazi.edu.tr , uctasli@gazi.edu.tr , hacer@gazi.edu.tr , suatozcan@gazi.edu.tr , cemilealp@gazi.edu.tr , ihsanyikilgan@gazi.edu.tr , sinemakgul@gazi.edu.tr , hanife.kamak@hotmail.com)