GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ/DHF400
Dersin Adı: PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
Dersin Kredisi: 7 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 7-8 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Diş destekli sabit bölümlü protezlerde kayıt, anamnez, protez öncesi ağız hazırlığını, destek dişlerin değerlendirmesini, tedavi planlamasını, diş kes
Doku destekli tam protezlerde ölçü öncesi klinik hazırlıkları ve ölçü alımında hasta kontrolünü, retansiyon ve stabilitenin sağlanmasını, interoklüzal
Diş doku destekli hareketli bölümlü protezlerde ağız hazırlığını, kullanılan tutucuları, planlamayı, ölçü tekniklerini, alt-üst çene ilişkileri kaydı
Doku destekli tam protez uygulamasında okluzal kayıt tesbitinde klinik uygulamaları, klinikte mumlu prova hazırlıkları, diş dizimi, estetik yaklaşımla
Diş doku destekli hareketli bölümlü protezlerde diş seçimi, diş dizimi ve dişli provayı, tek parça döküm işlemlerini ve doku ilişkilerini, kaide plağı
Diş destekli sabit bölümlü protezlerde tam seramik sistemleri, laminate veneeri, post uygulamasını,ve kor yapımını, indirek adeziv köprüleri, estetik
Tek çene doku destekli tam protezlerin uygulanmasını ve diş destekli tam protez türlerini, özelliklerini bilir ve klinikte uygular.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze teorik ve klinikte hasta başı pratik uygulamalı eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Diş destekli sabit bölümlü protez (Kayıt, anamnez, protez öncesi ağız hazırlığı kron ve köprülerin sökülmesi, sabit protezlerde destek dişlerin değer
2. Hafta  Doku destekli tam protez. Etkileyen sistemik ve lokal nedenlere bağlı mukoza lezyonları. Doku destekli tam protez. Protez öncesi klinik hazırlıklar ve
3. Hafta  Diş destekli sabit bölümlü protez. Tedavi planlaması
4. Hafta  Diş doku destekli hareketli bölümlü protez. Protez öncesi ağız hazırlığı ve hareketli bölümlü protezlerde tutuculara genel bakış
5. Hafta  Diş destekli sabit bölümlü protez. Diş kesim prensipleri ve ölçü teknikleri
6. Hafta  Doku destekli tam protez. Retansiyonun sağlanması (Ölçü teknikleri, ölçü kaşıkları, klinik işlemler, kutulama, kaide plakları, labil fibröz kretler, h
7. Hafta  Diş destekli sabit bölümlü protez. Geçici restorasyon uygulaması, Geçici kron ve köprüler.
8. Hafta  Diş doku destekli hareketli bölümlü protez. Planlama (I)
9. Hafta  Diş doku destekli hareketli bölümlü protez. Planlama (II)
10. Hafta  Diş destekli sabit bölümlü protez. Kayıt yöntemleri, interoklüzal kayıt, artikülatörler, modellerin artikülatöre alınması ve yüz arkı kullanımı
11. Hafta  Doku destekli tam protezlerde retansiyon ve stabiliteyi etkileyen faktörler. Doku destekli tam protezlerde stabiliteyi etkileyen faktörler (nötral zon
12. Hafta  Metal destekli seramik kron uygulamaları
13. Hafta  Doku destekli tam protez. Klinikte mumlu prova hazırlıkları ve uygulama aşaması. Alt-üst çene ilişkisi kaydında kullanılan yöntemler
14. Hafta  Diş doku destekli hareketli bölümlü protez. Ölçü teknikleri, alt ve üst çene ilişkileri ve kayıt sistemi
15. Hafta  Doku destekli tam protez. Oklüzal kayıt tesbitinde klinik uygulamalar, klinikte yüz arkı ve articulator kullanımı
16. Hafta  Diş doku destekli hareketli bölümlü protez. Diş seçimi, diş dizimi ve dişli prova klinik uygulaması
17. Hafta  .
18. Hafta  .
19. Hafta  .
20. Hafta  .
21. Hafta  .
22. Hafta  .
23. Hafta  .
24. Hafta  .
25. Hafta  .
26. Hafta  .
27. Hafta  .
28. Hafta  .
29. Hafta  .
30. Hafta  .
31. Hafta  .
32. Hafta  .
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
9
60
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
2
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
5
20
100
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
5
2
10
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
177
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Suat YALUĞ , Prof. Dr. Cemal AYDIN , Prof. Dr. Bilge TURHAN BAL , Doç. Dr. Pınar ÇEVİK , Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Nurcan DUMAN , Prof. Dr. Arife DOĞAN , Prof. Dr. Levent NALBANT)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (1. Prof. Dr. Suat YALUĞ (syalug@gazi.edu.tr) ( Sınıf Sorumlu Öğretim Üyesi) 2. Prof. Dr. Cemal AYDIN (caydin@gazi.edu.tr) 3. Prof. Dr. Bilge TURHAN BAL (bilgeturhan@gmail.com) 4. Doç. Dr. Pınar ÇEV)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (1. Prof. Dr. Suat YALUĞ (syalug@gazi.edu.tr) ( Sınıf Sorumlu Öğretim Üyesi) 2. Prof. Dr. Cemal AYDIN (caydin@gazi.edu.tr) 3. Prof. Dr. Bilge TURHAN BAL (bilgeturhan@gmail.com) 4. Doç. Dr. Pınar ÇEV)