GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ/DHF410
Dersin Adı: RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ
Dersin Kredisi: 6 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 7-8 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
1. Alternatif çürük uzaklaştırma yöntemlerini bilir
2. Diş renklenmeleri ve tedavilerini bilir
3. İleri restorasyon tekniklerini bilir
4. Farklı çürük sınıflandırma yöntemlerini bilir
5. Restorasyonların yenilenmesi ve tamirini bilir
6. Geriatrik hastalarda koruyucu ve tedavi edici yaklaşımları bilir
7. İndirekt uygulamaları bilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama-Alıştırma
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Çürüğün alternatif mekanik yöntemlerle uzaklaştırılması (art, air abrazyon,ultrasonik, sono abrazyon) çürüğün kemomekanik yöntemlerle uzaklaştırma
2. Hafta   Diş renklenmesi,
3. Hafta  Diş beyazlatma (ev ve ofis tipi)
4. Hafta  Restoratif diş tedavisinde devital beyazlatma
5. Hafta  Restoratif diş tedavisinde estetik ve gülüş tasarımı
6. Hafta  Pulpayı içermeyen travma nedeniyle hasar görmüş dişlerin tedavisi
7. Hafta  FİBER RESTORASYONLAR, FİBER POST DESTEKLİ KOMPOZİT RESTORASYONLAR, ENDOKRONLAR
8. Hafta  FİBER RESTORASYONLAR, FİBER POST DESTEKLİ KOMPOZİT RESTORASYONLAR, ENDOKRONLAR
9. Hafta   Farklı çürük sınıflama yöntemleri
10. Hafta  RESTORASYONLARIN YENİLENMESİ
11. Hafta   Restorasyonların tamiri
12. Hafta   Restorasyonların tamiri
13. Hafta  Restoratif diş tedavisinde geriatrik hastalara yaklaşım
14. Hafta   Geriatrik hastalarda profilaktik uygulamalar ve tedavi yöntemleri
15. Hafta   Kavite hazırlanması ve onarım materyali seçiminde kanıta dayalı değerlendirme
16. Hafta   Restoratif diş tedavisinde oklüzyon
17. Hafta  İndirekt restoratif uygulamalar
18. Hafta   İndirekt restoratif uygulamalar
19. Hafta   İndirekt restoratif uygulamalar
20. Hafta   İndirekt restoratif uygulamalar
21. Hafta   Restoratif diş tedavisinde güncel adeziv restoratif materyaller
22. Hafta   Restoratif diş tedavisinde güncel adeziv restoratif materyaller
23. Hafta  Estetik restoratif uygulamalara giriş
24. Hafta   Estetik restoratif uygulamalara giriş
25. Hafta   Ağız kokusu
26. Hafta   Restoratif diş tedavisinde hasta eğitimi ve iletişimi
27. Hafta   Restoratif diş tedavisinde hasta eğitimi ve iletişimi
28. Hafta  Restoratif diş hekimliğinde hastailetişimi ve dental anksiyetenin yönetimi
29. Hafta  
30. Hafta  
31. Hafta  
32. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
70
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
30
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
1
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
5
20
100
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
156
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (1. Prof. Dr. Emin Türköz , Prof Dr Hüma Ömürlü , Prof Dr Oya Bala , Prof Dr Hülya Erten , Prof Dr Mine Betül Üçtaşlı , Prof Dr Hacer Deniz Arısu , Doç Dr Suat Özcan , Yrd Do&)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (1. Prof. Dr. Emin Türköz eturkoz@gazi.edu.tr 2. Prof. Dr. Hüma Ömürlü huma@gazi.edu.tr 3. Prof. Dr. Oya Bala oyabala@gazi.edu.tr 4. Prof. Dr. Hülya Erten herten@gazi.edu.tr 5. Prof. Dr. Mine Üçtaşlı)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (1. Prof. Dr. Emin Türköz eturkoz@gazi.edu.tr 2. Prof. Dr. Hüma Ömürlü huma@gazi.edu.tr 3. Prof. Dr. Oya Bala oyabala@gazi.edu.tr 4. Prof. Dr. Hülya Erten herten@gazi.edu.tr 5. Prof. Dr. Mine Üçtaşlı uctasli@gazi.edu.tr)