GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZYOLOJİ I/FZY100
Dersin Adı: FİZYOLOJİ I
Dersin Kredisi: 5 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1-2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenci fizyolojiye ait terminolojiyi kavramalı
Öğrenci homeostazis kavramını anlamalı
Öğrenci, hücre organellerini bilmeli, hücre membranından madde geçişini ve taşınım özelliklerini bilmeli
Öğrenci, Periferik Sinir Sistemi fizyolojisini ve fizyopatolojisini bilmeli
Öğrenci, Otonom Sinir sistemi sitemi fizyolojisini bilmeli
Öğrenci, Çizgili kas ve düz kas fizyolojisini ve fizyopatolojisini bilmeli
Öğrenci Kan fizyolojisini ve fizyopatolojisini bilmeli

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Fizyolojiye giriş (iç ortam, homeostasis) Vücut sıvı bölmeleri ve özellikleri
2. Hafta  Hücre organellerinin fonksiyonları
3. Hafta  Solute and water transport through cell membrane, and s Bioelectric potentials
4. Hafta  Hücre zarından madde iletimi, Biyoelektrik potansiyeller
5. Hafta  Hücre zarından madde iletimi, Biyoelektrik potansiyeller
6. Hafta  Periferik sinir sistemi fizyolojisi, Periferik sinirde ileti özellikleri
7. Hafta  Sinaptik aktivite, Sinaptik ileti
8. Hafta   Sinaptik aktivite, Sinaptik ileti
9. Hafta  Otonom sinir sistemi
10. Hafta  Otonom sinir sistemi
11. Hafta  Otonom sinir sistemi
12. Hafta  I. Vize
13. Hafta  Sinir kas kavşağı, Çizgili kas ve kasılma teorileri
14. Hafta  Sinir kas kavşağı, Çizgili kas ve kasılma teorileri
15. Hafta   Sinir kas kavşağı, Çizgili kas ve kasılma teorileri
16. Hafta   Çizgili kasın mekanik özellikleri
17. Hafta  Spinal refleksler
18. Hafta  Spinal refleksler
19. Hafta  Kanın görevleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, Kan yapımının düzenlenmesi
20. Hafta  Kanın görevleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, Kan yapımının düzenlenmesi
21. Hafta  Kanın görevleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, Kan yapımının düzenlenmesi
22. Hafta  II. Vize
23. Hafta  Eritrosit fonksiyonları, Kan grupları ve transfüzyon
24. Hafta  Eritrosit fonksiyonları, Kan grupları ve transfüzyon
25. Hafta  Eritrosit fonksiyonları, Kan grupları ve transfüzyon
26. Hafta  Lökosit fonksiyonları
27. Hafta  Lökosit fonksiyonları
28. Hafta  Lökosit fonksiyonları
29. Hafta  Trombosit fonksiyonları ve kanamanın fizyolojik özellikleri
30. Hafta  Trombosit fonksiyonları ve kanamanın fizyolojik özellikleri
31. Hafta  Trombosit fonksiyonları ve kanamanın fizyolojik özellikleri
32. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
2
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
2
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Şevin GÜNEY)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/sguney/bio)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (sguney@gazi.edu.tr)